Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
C-526/17
Komisija / Italija
Sud - peto vijeće
IT Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Sharpston
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
C-700/17
Oporezivanje
Peters
Sud - sixième chambre
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
C-32/18
Socijalna sigurnost radnika migranata
Moser
Sud - osmo vijeće
DE Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Hogan
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
C-47/18
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Riel
Sud - prvo vijeće
DE Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Srijeda 18.9.2019
9.30
Mišljenje
C-176/18
Intelektualno vlasništvo
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Sud - sedmo vijeće
ES Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
C-222/18
VIPA
Sud - peto vijeće
HU Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
C-366/18
Socijalna politika
Ortiz Mesonero
Sud - sixième chambre
ES Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Hogan
Srijeda 18.9.2019
9.30
Mišljenje
Spojeni predmeti C-477/18
C-478/18
Usklađivanje zakonodavstava
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar i drugi
Sud - četvrto vijeće
NL Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Pikamäe
Srijeda 18.9.2019
9.30
Mišljenje
C-622/18
Intelektualno vlasništvo
Cooper International Spirits i drugi
Sud - peto vijeće
FR Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Pitruzzella
Srijeda 18.9.2019
9.30
Rasprava
C-641/18
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Rina
Sud - prvo vijeće
IT Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 18.9.2019
9.30
Rasprava
C-654/18
Interseroh
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 18.9.2019
9.30
Presuda
Spojeni predmeti C-662/18
C-672/18
Usklađivanje zakonodavstava
Ministre de l'Action i des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Sud - osmo vijeće
FR Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Srijeda 18.9.2019
9.30
Mišljenje
C-678/18
Intelektualno vlasništvo
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Sud - četvrto vijeće
NL Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Campos Sánchez-Bordona
Srijeda 18.9.2019
9.30
Rasprava
Spojeni predmeti T-778/16
T-892/16
Državne potpore
Irska / Komisija
Apple Sales International i Apple Operations Europe / Komisija
Opći sud - sedmo prošireno vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 18.9.2019
9.30
Rasprava
T-695/18
Intelektualno vlasništvo
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Opći sud - treće vijeće
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 18.9.2019
10.30
Rasprava
C-640/18
Pravo društava
Wagram Invest
Sud - drugo vijeće
FR Raspravna dvorana I - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF