Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 20.3.2023
9.30
Rasprava
T-745/20
Institucionalno pravo
Symphony Environmental Technologies i Symphony Environmental / Parlament i drugi
Opći sud - prvo prošireno vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 20.3.2023
15.00
Rasprava
C-605/21
Tržišno natjecanje
Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne)
Sud - veliko vijeće
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF