Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Četvrtak 24.1.2019
8.30
Rasprava
C-586/16 P
Tržišno natjecanje
Sun Pharmaceutical Industries i Ranbaxy (UK) / Komisija
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
8.30
Rasprava
C-588/16 P
Tržišno natjecanje
Generics (UK) / Komisija
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
8.30
Rasprava
C-591/16 P
Tržišno natjecanje
Lundbeck / Komisija
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
8.30
Rasprava
C-601/16 P
Tržišno natjecanje
Arrow Group i Arrow Generics / Komisija
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
8.30
Rasprava
C-611/16 P
Tržišno natjecanje
Xellia Pharmaceuticals i Alpharma / Komisija
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
8.30
Rasprava
C-614/16 P
Tržišno natjecanje
Merck / Komisija
Sud - četvrto vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.00
Rasprava
T-43/18
Intelektualno vlasništvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Voitures)
Opći sud - osmo vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-458/15
Područje slobode, sigurnosti i pravde
K.P.
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Sharpston
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
C-165/17
Oporezivanje
Morgan Stanley & Co International
Sud - četvrto vijeće
FR Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
C-313/17 P
Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Haswani / Vijeće
Sud - prvo vijeće
FR Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
C-326/17
Slobodno kretanje robe
RDW i drugi
Sud - četvrto vijeće
NL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
C-477/17
Socijalna sigurnost radnika migranata
Balandin i drugi
Sud - prvo vijeće
NL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-603/17
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Bosworth i Hurley
Sud - prvo vijeće
EN Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-634/17
ReFood
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-660/17 P
Tržišno natjecanje
RF / Komisija
Sud - prvo vijeće
PL Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-720/17
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Bilali
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Bot
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-1/18
Carinska unija
Oribalt Rīga
Sud - peto vijeće
LV Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-43/18
CFE
Sud - prvo vijeće
FR Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Rasprava
C-93/18
Građanstvo Unije
Bajratari
Sud - prvo vijeće
EN Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Mišljenje
C-321/18
Terre wallonne
Sud - prvo vijeće
FR Raspravna dvorana II - Osmi kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Kokott
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Rasprava
T-94/15 RENV
Poljoprivreda i ribarstvo
Binca Seafoods / Komisija
Opći sud - peto vijeće
DE Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Rasprava
T-307/17
Intelektualno vlasništvo
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Opći sud - deveto prošireno vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Rasprava
T-751/17
Commune de Fessenheim i drugi / Komisija
Opći sud - prvo vijeće
FR Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
T-785/17
Intelektualno vlasništvo
Ilhan / EUIPO - Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)
Opći sud - deveto vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
T-800/17
Intelektualno vlasništvo
Brown Street Holdings / EUIPO - Enesan (FIGHT LIFE)
Opći sud - peto vijeće
DE Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
9.30
Presuda
T-181/18
Intelektualno vlasništvo
Multifit / EUIPO (TAKE CARE)
Opći sud - sudac pojedinac
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
10.30
Rasprava
T-191/18
Intelektualno vlasništvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicules)
Opći sud - osmo vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 24.1.2019
11.30
Rasprava
T-192/18
Intelektualno vlasništvo
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicules)
Opći sud - osmo vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF