Sudski kalendar

Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Srijeda 27.9.2023
9.30
Rasprava
Spojeni predmeti C-160/22 P
C-161/22 P
Komisija / HB
Sud - treće vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Rasprava
C-400/22
Conny
Sud - peto vijeće
DE Raspravna dvorana IV - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Rasprava
C-597/22 P
Komisija / HB
Sud - treće vijeće
FR Raspravna dvorana III - Šesti kat
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-826/14
Državne potpore
Španjolska / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-12/15
Državne potpore
Banco Santander i Santusa / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-158/15
Državne potpore
Abertis Infraestructuras i Abertis Telecom Satélites / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-252/15
Državne potpore
Ferrovial i drugi / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-253/15
Državne potpore
Sociedad General de Aguas de Barcelona / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-256/15
Državne potpore
Telefónica / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-257/15
Državne potpore
Arcelormittal Spain Holding / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-258/15
Državne potpore
Axa Mediterranean / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-260/15
Državne potpore
Iberdrola / Komisija
Opći sud - osmo vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-77/20
Poljoprivreda i ribarstvo
Ascenza Agro i Industrias Afrasa / Komisija
Opći sud - sedmo prošireno vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-172/21
Tržišno natjecanje
Valve Corporation / Komisija
Opći sud - drugo prošireno vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Presuda
T-765/21
Arbitražna klauzula
Imdea Materiales / Komisija
Opći sud - deveto vijeće
ES Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 27.9.2023
9.30
Rasprava
T-591/22
Intelektualno vlasništvo
Polaroid IP / EUIPO - Klimeck (Représentation d'un carré placé dans un rectangle)
Opći sud - sedmo vijeće
EN Grande salle - Thémis
Tužba (SL) HTML / PDF