Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Utorak 29.11.2022
9.30
Rasprava
T-591/21
Intelektualno vlasništvo
Apart / EUIPO - S. Tous (Représentation du contour d'un ours)
Opći sud - peto vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 29.11.2022
9.30
Rasprava
T-118/22
Pravilnik o službenicima
OM / Komisija
Opći sud - peto vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 29.11.2022
14.30
Rasprava
T-638/21
Intelektualno vlasništvo
Apart / EUIPO - S. Tous (Représentation du contour d'un ours)
Opći sud - peto vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF