Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Utorak 03.9.2019
9.30
Rasprava
C-489/19 PPU
Područje slobode, sigurnosti i pravde
NJ (Parquet de Vienne)
Sud - drugo vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 03.9.2019
14.30
Rasprava
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Sud - veliko vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF