Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Srijeda 30.11.2022
9.30
Rasprava
C-466/21 P
Državne potpore
Land Rheinland-Pfalz / Deutsche Lufthansa
Sud - četvrto vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
Spojeni predmeti T-316/14 RENV
T-148/19
PKK / Vijeće
Opći sud - četvrto prošireno vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-698/16
Ekonomska politika
Trasta Komercbanka i drugi / BCE
Opći sud - deveto vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-101/18
Državne potpore
Austrija / Komisija
Opći sud - treće vijeće
DE Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Rasprava
T-126/21
Trgovinska politika
Nevinnomysskiy Azot i NAK "Azot" / Komisija
Opći sud - peto prošireno vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-221/21
Poljoprivreda i ribarstvo
Italija / Komisija
Opći sud - prvo vijeće
IT Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Rasprava
T-309/21
Institucionalno pravo
TC / Parlament
Opći sud - četvrto prošireno vijeće
LT Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-401/21
Institucionalno pravo
KN / Parlament
Opći sud - osmo prošireno vijeće
FR Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Rasprava
T-536/21
Belaeronavigatsia / Vijeće
Opći sud - peto vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-611/21
Intelektualno vlasništvo
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO - ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil)
Opći sud - drugo vijeće
PL Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-612/21
Intelektualno vlasništvo
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk / EUIPO - ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil)
Opći sud - drugo vijeće
PL Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-678/21
Intelektualno vlasništvo
Mendes / EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)
Opći sud - deveto vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-780/21
Intelektualno vlasništvo
Lila Rossa Engros / EUIPO (LiLAC)
Opći sud - drugo vijeće
RO Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-12/22
Intelektualno vlasništvo
Hasco TM / EUIPO - Esi (NATURCAPS)
Opći sud - treće vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-85/22
Intelektualno vlasništvo
Korporaciya “Masternet” / EUIPO - Stayer Ibérica (STAYER)
Opći sud - treće vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF
Srijeda 30.11.2022
9.30
Presuda
T-155/22
Intelektualno vlasništvo
Korporaciya “Masternet” / EUIPO - Stayer Ibérica (STAYER)
Opći sud - treće vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF