Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 06.3.2023
14.30
Rasprava
C-33/22
Usklađivanje zakonodavstava
Österreichische Datenschutzbehörde
Sud - veliko vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF