Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Petak 06.9.2019
9.30
Rasprava
T-568/18
Intelektualno vlasništvo
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Opći sud - prvo vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF