Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
C-322/17
Socijalna sigurnost radnika migranata
Bogatu
Sud - treće vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Mengozzi
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Mišljenje
C-589/17
Carinska unija
Prenatal
Sud - drugo vijeće
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisna odvjetnica : Sharpston
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Mišljenje
C-664/17
Socijalna politika
Ellinika Nafpigeia
Sud - treće vijeće
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Szpunar
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Rasprava
C-692/17
Oporezivanje
Paulo Nascimento Consulting
Sud - drugo vijeće
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
C-49/18
Načela prava Zajednice
Escribano Vindel
Sud - drugo vijeće
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Saugmandsgaard Øe
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
C-231/18
Promet
NK
Sud - osmo vijeće
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Nezavisni odvjetnik : Wahl
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-487/16
Pravilnik o službenicima
Arango Jaramillo i drugi / Europska investicijska banka
Opći sud - drugo vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-11/17
Pravilnik o službenicima
RK / Vijeće
Opći sud - drugo prošireno vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-287/17
Intelektualno vlasništvo
Swemac Innovation / EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)
Opći sud - deveto vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-549/17
Pravilnik o službenicima
Duym / Vijeće
Opći sud - osmo vijeće
FR Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-656/17
Intelektualno vlasništvo
Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials)
Opći sud - osmo vijeće
EN Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-766/17
Intelektualno vlasništvo
Eglo Leuchten / EUIPO - Di-Ka (Lampe)
Opći sud - deveto vijeće
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-767/17
Intelektualno vlasništvo
Eglo Leuchten / EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe)
Opći sud - deveto vijeće
DE Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Presuda
T-789/17
Intelektualno vlasništvo
TecAlliance / EUIPO - Siemens (TecDocPower)
Opći sud - osmo vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Četvrtak 07.2.2019
9.30
Rasprava
T-74/18
Intelektualno vlasništvo
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Opći sud - osmo vijeće
DE Plava dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF