Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Petak 07.12.2018
9.30
Presuda
T-664/14
Državne potpore
Belgija / Komisija
Opći sud - treće prošireno vijeće
FR Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 07.12.2018
9.30
Presuda
T-280/17
GE.CO.P. / Komisija
Opći sud - treće vijeće
IT Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 07.12.2018
9.30
Presuda
T-378/17
Intelektualno vlasništvo
La Zaragozana / EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Opći sud - treće vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 07.12.2018
9.30
Presuda
T-471/17
Intelektualno vlasništvo
Edison / EUIPO (EDISON)
Opći sud - treće vijeće
IT Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 07.12.2018
9.30
Rasprava
T-562/17
Intelektualno vlasništvo
dm-drogerie markt / EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Opći sud - treće vijeće
EN Zelena dvorana
Tužba (SL) HTML / PDF