Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Utorak 08.1.2019
9.30
Rasprava
C-556/17
Područje slobode, sigurnosti i pravde
Torubarov
Sud - veliko vijeće
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Utorak 08.1.2019
9.30
Rasprava
T-617/17
Institucionalno pravo
Vialto Consulting / Komisija
Opći sud - prvo vijeće
EL Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF