Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Ponedjeljak 09.9.2019
9.30
Rasprava
C-623/17
Usklađivanje zakonodavstava
Privacy International
Sud - veliko vijeće
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 09.9.2019
9.30
Rasprava
Spojeni predmeti C-511/18
C-512/18
Usklađivanje zakonodavstava
La Quadrature du Net i drugi
French Data Network i drugi
Sud - veliko vijeće
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 09.9.2019
9.30
Rasprava
C-520/18
Usklađivanje zakonodavstava
Ordre des barreaux francophones i germanophone i drugi
Sud - veliko vijeće
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 09.9.2019
9.30
Rasprava
T-143/18
Ekonomska politika
Société générale / BCE
Opći sud - drugo prošireno vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 09.9.2019
9.30
Presuda
T-680/18
Intelektualno vlasništvo
SLL Service / EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Opći sud - drugo vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 09.9.2019
9.30
Presuda
T-689/18
Intelektualno vlasništvo
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Opći sud - drugo vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Ponedjeljak 09.9.2019
14.30
Rasprava
T-144/18
Ekonomska politika
Crédit agricole i drugi / BCE
Opći sud - drugo prošireno vijeće
FR Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF