Sudski kalendar
Kalendar ima informativni karakter te je objavljen uz zadržavanje mogućnosti izmjena. Kalendar ne obvezuje instituciju.
Razvrstavanje po : datum | sud | dvorana
Datum Predmet Jezik postupka Dvorana
Petak 09.9.2022
9.30
Rasprava
T-330/20
Ekonomska politika
ACMO i drugi / CRU
Opći sud - treće prošireno vijeće
EN Grande salle - Annexe "C"
Tužba (SL) HTML / PDF
Petak 09.9.2022
9.30
Rasprava
T-530/21
Intelektualno vlasništvo
Pierre Lannier / EUIPO - Pierre Lang Trading (PL)
Opći sud - deseto vijeće
EN Dvorana Fernando Pessoa
Tužba (SL) HTML / PDF