Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
pirmdiena 09/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-194/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert)
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-644/18
Komisija / Italie (Valeurs limites – PM10)
Tiesa - Virspalāta
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 10/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-401/19
Intelektuālais īpašums
Polija / Parlaments un Padome
Tiesa - Virspalāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/11/2020
09:30
Secinājumi
C-578/19
Kuoni Travel
Tiesa - Trešā palāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 10/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-177/19
Exxonmobil Petroleum & Chemical / ECHA
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-185/19
Public.Resource.Org un Right to Know / Komisija
Vispārējā tiesa - Piektā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-809/18 P
Intelektuālais īpašums
EUIPO / John Mills
Tiesa - Piektā palāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 11/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-61/19
Tiesību aktu tuvināšana
Orange Romania
Tiesa - Otrā palāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 11/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-287/19
DenizBank
Tiesa - Pirmā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 11/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-300/19
Sociālā politika
Marclean Technologies
Tiesa - Pirmā palāta
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 11/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-433/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Ellmes Property Services
Tiesa - Pirmā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 11/11/2020
09:30
Secinājumi
C-585/19
Sociālā politika
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Tiesa - Piektā palāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 11/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-414/20 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
MM
Tiesa - Trešā palāta
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-119/17 RENV
Civildienesta noteikumi
Alba Aguilera u.c. / SEAE
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-15/20
Intelektuālais īpašums
Skyliners / EUIPO - Sky (SKYLINERS)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-25/19
Civildienesta noteikumi
AD / ECHA
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-173/19
Civildienesta noteikumi
AV un AW / Parlaments
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-820/19
Intelektuālais īpašums
Totalizator Sportowy / EUIPO - Lottoland Holdings (Lottoland)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 11/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-25/20
Intelektuālais īpašums
Deutsche Post / EUIPO - Pošta Slovenije (Représentation d'un cor stylisé)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-42/19
Nodokļi
Sonaecom
Tiesa - Pirmā palāta
PT Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-382/19 P
Civildienesta noteikumi
Pethke / EUIPO
Tiesa - Astotā palāta
DE Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
Secinājumi
C-400/19
Lauksaimniecība
Komisija / Hongrie (Marges bénéficiaires)
Tiesa - Ceturtā palāta
HU Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-427/19
Personu brīva pārvietošanās
Bulstrad Vienna Insurance Group
Tiesa - Pirmā palāta
BG Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-446/19 P
Civildienesta noteikumi
Fleig / SEAE
Tiesa - Astotā palāta
DE Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
Secinājumi
C-515/19
Tiesību aktu tuvināšana
Eutelsat
Tiesa - Otrā palāta
FR Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-676/19 P
Institucionālās tiesības
Gollnisch / Parlaments
Tiesa - Septītā palāta
FR Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
Secinājumi
C-703/19
Nodokļi
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Tiesa - Pirmā palāta
PL Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
Secinājumi
C-729/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Department of Justice for Northern Ireland
Tiesa - Trešā palāta
EN Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-734/19
Nodokļi
ITH Comercial Timişoara
Tiesa - Astotā palāta
RO Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-796/19
Transports
Komisija / Autriche (Autorité de sécurité ferroviaire)
Tiesa - Desmitā palāta
DE Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-842/19
Brīva kapitāla aprite
Komisija / Belgique (Revenus immobiliers étrangers)
Tiesa - Sestā palāta
FR Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 12/11/2020
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-354/20 PPU
C-412/20 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission)
Tiesa - Virspalāta
NL Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 12/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-56/20
Intelektuālais īpašums
Bezos Family Foundation / EUIPO - SNCF Mobilités (VROOM)
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 13/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-853/19
Intelektuālais īpašums
Tehrani / EUIPO - Blue Genes (Earnest Sewn)
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 16/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-718/19
Personu brīva pārvietošanās
Ordre des barreaux francophones un germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement)
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 16/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-575/19
Civildienesta noteikumi
Hill Mansilla / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 16/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-719/19
Eiropas Savienības pilsonība
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effets d’une décision d’éloignement)
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 16/11/2020
15:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-252/19
Pech / Padome
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 17/11/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-741/19
Institucionālās tiesības
République de Moldavie
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 17/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-678/19
Intelektuālais īpašums
Health Product Group / EUIPO - Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-77/19
Nodokļi
Kaplan International colleges UK
Tiesa - Otrā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 18/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-147/19
Intelektuālais īpašums
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Tiesa - Piektā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 18/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-299/19
Tiesību aktu tuvināšana
Techbau
Tiesa - Devītā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 18/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-371/19
Nodokļi
Komisija / Allemagne (Remboursement de TVA – Factures)
Tiesa - Piektā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
trešdiena 18/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-463/19
Sociālā politika
Syndicat CFTC
Tiesa - Pirmā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 18/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-519/19
DelayFix
Tiesa - Pirmā palāta
PL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 18/11/2020
09:30
Secinājumi
C-544/19
Nodokļi
ECOTEX BULGARIA
Tiesa - Pirmā palāta
BG Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-271/10 RENV II
Kopējā ārpolitika un drošības politika
H / Padome
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-814/17
Konkurence
Lietuvos geležinkeliai / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-735/18
Enerģētika
Aquind / ACER
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-377/19
Intelektuālais īpašums
Topcart / EUIPO - Carl International (TC CARL)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-378/19
Intelektuālais īpašums
Topcart / EUIPO - Carl International (TC CARL)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-574/19
Intelektuālais īpašums
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products un Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-643/19
Intelektuālais īpašums
Dermavita / EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-664/19
Intelektuālais īpašums
Allergan Holdings France / EUIPO - Dermavita (JUVEDERM ULTRA)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-21/20
Intelektuālais īpašums
LG Electronics / EUIPO - Staszewski (K7)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
14:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-693/19
Intelektuālais īpašums
Kerry Luxembourg / EUIPO - Ornua (KERRYMAID)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 18/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-93/20
Intelektuālais īpašums
Albert Darboven Holding / EUIPO (WINDSOR-CASTLE)
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 19/11/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-47/19
Valsts atbalsts
Dansk Erhverv / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-663/18
Preču brīva aprite
B S un C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)]
Tiesa - Ceturtā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-93/19 P
Civildienesta noteikumi
SEAE / Hebberecht
Tiesa - Ceturtā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-238/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire un asile)
Tiesa - Sestā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Secinājumi
C-388/19
Brīva kapitāla aprite
Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières)
Tiesa - Pirmā palāta
PT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-454/19
Eiropas Savienības pilsonība
Staatsanwaltschaft Heilbronn
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Secinājumi
C-480/19
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)
Tiesa - Otrā palāta
FI Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Secinājumi
C-504/19
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Banco de Portugal u.c.
Tiesa - Trešā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Secinājumi
C-505/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Tiesa - Virspalāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Secinājumi
C-511/19
Sociālā politika
Olympiako Athlitiko Kentro Athinon
Tiesa - Trešā palāta
EL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-775/19
Muitas savienība
5th AVENUE Products Trading
Tiesa - Desmitā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Secinājumi
C-900/19
One Voice un Ligue pour la protection des oiseaux
Tiesa - Pirmā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-901/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Bundesrepublik Deutschland (Notion de “menaces graves un individuelles”)
Tiesa - Trešā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-416/20 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 19/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-317/19
Lauksaimniecība
AMVAC Netherlands / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 19/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-695/17
T-704/17
Institucionālās tiesības
Itālija / Komisija
Spānija / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
IT Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 20/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-692/15 RENV
T-455/17
Institucionālās tiesības
HTTS / Padome
Bateni / Padome
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 20/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-781/16
Tirdzniecības politika
Puma u.c. / Komisija
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 20/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-455/17
Institucionālās tiesības
Bateni / Padome
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 20/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-132/18
Tirdzniecības politika
Roland / Komisija
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 23/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-821/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Komisija / Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile)
Tiesa - Virspalāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 24/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-59/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Wikingerhof
Tiesa - Virspalāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
otrdiena 24/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas C-225/19
C-226/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Minister van Buitenlandse Zaken
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
otrdiena 24/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-341/19
Sociālā politika
MH Müller Handel
Tiesa - Virspalāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 24/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-445/19
Valsts atbalsts
Viasat Broadcasting UK
Tiesa - Virspalāta
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
otrdiena 24/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-510/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Openbaar Ministerie (Faux en écritures)
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
otrdiena 24/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-24/19
Valsts atbalsts
INC un Consorzio Stabile Sis / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-823/18 P
Konkurence
Komisija / GEA Group
Tiesa - Otrā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-49/19
Rūpniecības politika
Komisija / Portugal (Financement des obligations de service universel)
Tiesa - Piektā palāta
PT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-269/19
Banca B.
Tiesa - Pirmā palāta
RO Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-302/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique)
Tiesa - Piektā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-303/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée)
Tiesa - Piektā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 25/11/2020
09:30
Secinājumi
C-361/19
Lauksaimniecība
De Ruiter
Tiesa - Ceturtā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-372/19
Konkurence
SABAM
Tiesa - Piektā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 25/11/2020
09:30
Secinājumi
C-795/19
Sociālā politika
Tartu vangla
Tiesa - Otrā palāta
ET Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 25/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-799/19
Sociālā politika
Sociálna poist’ovňa
Tiesa - Astotā palāta
SK Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
trešdiena 25/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-830/19
Lauksaimniecība
Région wallonne (Aide aux jeunes agriculteurs)
Tiesa - Pirmā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-71/19
BMC / Entreprise commune Clean Sky 2
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
IT Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-107/19
Institucionālās tiesības
ACRE / Parlaments
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-166/19
Bronckers / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-309/19
Intelektuālais īpašums
BRF Singapore Foods / EUIPO - Tipiak (Sadia)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-310/19
Intelektuālais īpašums
BRF Singapore Foods / EUIPO - Tipiak (SADIA)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-362/19
Civildienesta noteikumi
UI / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-802/19
Intelektuālais īpašums
Kisscolor Living / EUIPO - Teoxane (KISS COLOR)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-862/19
Intelektuālais īpašums
Brasserie St Avold / EUIPO (Forme d'une bouteille foncée)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-874/19
Intelektuālais īpašums
Impera / EUIPO - Euro Games Technology (Flaming Forties)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-875/19
Intelektuālais īpašums
Impera / EUIPO - Euro Games Technology (Flaming Forties)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-882/19
Intelektuālais īpašums
Kerangus / EUIPO (ΑΠΛΑ!)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EL Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 25/11/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-57/20
Intelektuālais īpašums
Group / EUIPO - Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
BG Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
Secinājumi
C-572/18 P
Muitas savienība
thyssenkrupp Electrical Steel un thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisija
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-787/18
Nodokļi
Sögård Fastigheter
Tiesa - Septītā palāta
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-174/19 P
C-175/19 P
Valsts atbalsts
Scandlines Danmark un Scandlines Deutschland / Komisija
Stena Line Scandinavia / Komisija
Tiesa - Pirmā palāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
Secinājumi
C-307/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Obala i lučice
Tiesa - Pirmā palāta
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
Secinājumi
C-851/19 P
Civildienesta noteikumi
DK / SEAE
Tiesa - Otrā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-517/19
Homoki / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
HU Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 26/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-586/19
Civildienesta noteikumi
PL / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 26/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-854/19
T-855/19
T-856/19
Intelektuālais īpašums
Franz Schröder / EUIPO - RDS Design (MONTANA)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 27/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-378/20
Valsts atbalsts
Ryanair / Komisija
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 27/11/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-379/20
Valsts atbalsts
Ryanair / Komisija
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 30/11/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-282/19
Intelektuālais īpašums
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO-Filotas Bellas & Yios (Halloumi)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 30/11/2020
15:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-70/20
Intelektuālais īpašums
Metamorfoza / EUIPO - Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 01/12/2020
09:00
(Tiesas) spriedums
C-815/18
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
otrdiena 01/12/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-791/19
Kopienu tiesību principi
Komisija / Pologne (Régime disciplinaire des juges)
Tiesa - Virspalāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-178/19
Kalai / Padome
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-247/19
Civildienesta noteikumi
Thunus u.c. / Eiropas Investīciju banka
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-318/19
Civildienesta noteikumi
Thunus u.c. / Eiropas Investīciju banka
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-639/19
Intelektuālais īpašums
Sánchez Romero Carvajal Jabugo / EUIPO - Embutidos Monells (5MS MMMMM)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
ES Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-687/19
Intelektuālais īpašums
inMusic Brands / EUIPO - Equipson (Marq)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-26/20
Intelektuālais īpašums
Forex Bank / EUIPO - Coino UK (FOREX)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-35/20
Intelektuālais īpašums
Monster Energy / EUIPO - Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d'une griffure)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-152/20
Intelektuālais īpašums
BSH Hausgeräte / EUIPO (Home Connect)
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 02/12/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-178/20
Intelektuālais īpašums
Bavaria Weed / EUIPO (BavariaWeed)
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-461/18 P
Tirdzniecības politika
Changmao Biochemical Engineering / Distillerie Bonollo u.c.
Tiesa - Otrā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-650/18
Institucionālās tiesības
Ungārija / Parlaments
Tiesa - Virspalāta
HU Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-44/19
Nodokļi
Repsol Petróleo
Tiesa - Piektā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-62/19
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Star Taxi App
Tiesa - Ceturtā palāta
RO Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-72/19 P
Kopējā ārpolitika un drošības politika
Saleh Thabet u.c. / Padome
Tiesa - Septītā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-145/19 P
Kopējā ārpolitika un drošības politika
Mubarak / Padome
Tiesa - Septītā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-311/19
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
BONVER WIN
Tiesa - Ceturtā palāta
CS Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-320/19
Ingredion Germany
Tiesa - Piektā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-337/19 P
Valsts atbalsts
Komisija / Beļģija un Magnetrol International
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-352/19 P
Lauksaimniecība
Région de Bruxelles-Capitale / Komisija
Tiesa - Pirmā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-470/19
Friends of the Irish Environment
Tiesa - Pirmā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-559/19
Komisija / Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana)
Tiesa - Pirmā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-705/19
Preču brīva aprite
Axpo Trading
Tiesa - Trešā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-739/19
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
An Bord Pleanála
Tiesa - Pirmā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-767/19
Tiesību aktu tuvināšana
Komisija / Belgique (Marchés de l’électricité un du gaz naturel)
Tiesa - Desmitā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Secinājumi
C-826/19
Transports
Austrian Airlines
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-8/20
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
L.R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège)
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 03/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-355/18
T-554/19
Institucionālās tiesības
Spānija / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
ES Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 03/12/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-580/19
Borborudi / Padome
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 04/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-388/20
Valsts atbalsts
Ryanair / Komisija
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 07/12/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-930/19
Eiropas Savienības pilsonība
État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique)
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 07/12/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-644/19
Intelektuālais īpašums
Linde Material Handling / EUIPO - Verti Aseguradora (VertiLight)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 07/12/2020
15:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-504/19
Ekonomikas politika
Crédit lyonnais / BCE
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 08/12/2020
09:00
(Tiesas) spriedums
C-620/18
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Ungārija / Parlaments un Padome
Tiesa - Virspalāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
otrdiena 08/12/2020
09:00
(Tiesas) spriedums
C-626/18
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Polija / Parlaments un Padome
Tiesa - Virspalāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
otrdiena 08/12/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-213/19
Komisija / Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation)
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 08/12/2020
09:00
Secinājumi
C-383/19
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Tiesa - Piektā palāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
otrdiena 08/12/2020
09:00
(Tiesas) spriedums
C-584/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés)
Tiesa - Virspalāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
otrdiena 08/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-52/19
T-630/19
Civildienesta noteikumi
AH / Eurofound
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 08/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-302/19
T-303/19
Yanukovych / Padome
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-132/19 P
Konkurence
Groupe Canal + / Komisija
Tiesa - Otrā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 09/12/2020
09:30
Secinājumi
C-815/19
Natumi
Tiesa - Trešā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
trešdiena 09/12/2020
09:30
Secinājumi
C-414/20 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
MM
Tiesa - Trešā palāta
BG Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-714/18
Šķīrējtiesas klauzula ; Šķīrējklauzula
Adraces / Komisija
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
PT Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-722/18
Intelektuālais īpašums
Repsol / EUIPO - Basic (BASIC)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-620/19
Intelektuālais īpašums
Ace of spades / EUIPO - Krupp un Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-621/19
Intelektuālais īpašums
Ace of spades / EUIPO - Krupp un Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-622/19
Intelektuālais īpašums
Ace of spades / EUIPO - Krupp un Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-705/19
Civildienesta noteikumi
GV / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-819/19
Intelektuālais īpašums
Man and Machine / EUIPO - Bim Freelance (bim ready)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-858/19
Intelektuālais īpašums
easyCosmetic Swiss / EUIPO - UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)
Vispārējā tiesa - Tiesnesis, kas lietu izskata vienpersoniski
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-30/20
Intelektuālais īpašums
Promed / EUIPO - Centrumelektroniki (Promed)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-190/20
Intelektuālais īpašums
Almea / EUIPO - Sanacorp Pharmahandel (Almea)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 09/12/2020
14:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-465/20
Valsts atbalsts
Ryanair / Komisija
Vispārējā tiesa - Desmitā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-488/18
Nodokļi
Golfclub Schloss Igling
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-160/19 P
Valsts atbalsts
Comune di Milano / Komisija
Tiesa - Otrā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-347/19
Komisija / Espagne (Efficacité énergétique)
Tiesa - Septītā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
Secinājumi
C-458/19 P
ClientEarth / Komisija
Tiesa - Pirmā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-616/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande)
Tiesa - Pirmā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
Secinājumi
C-617/19
Granarolo
Tiesa - Piektā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-620/19
Tiesību aktu tuvināšana
J & S Service
Tiesa - Pirmā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-735/19
Sabiedrību tiesības
Euromin Holdings (Cyprus)
Tiesa - Ceturtā palāta
LV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-774/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Personal Exchange International
Tiesa - Sestā palāta
SL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
Secinājumi
C-784/19
Personu brīva pārvietošanās
TEAM POWER EUROPE
Tiesa - Virspalāta
BG Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
Secinājumi
C-950/19
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta
Tiesa - Piektā palāta
FI Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
Secinājumi
C-416/20 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 10/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-611/19
Institucionālās tiesības
Iniciativa-Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
ES Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 10/12/2020
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-355/19
Civildienesta noteikumi
CE / Reģionu komiteja
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas C-597/18 P
C-598/18 P
C-603/18 P
C-604/18 P
Institucionālās tiesības
Padome / K. Chrysostomides & Co. u.c.
Padome / Bourdouvali u.c.
K. Chrysostomides & Co. u.c. / Padome
Bourdouvali u.c. / Padome
Tiesa - Virspalāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 16/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-28/20
Transports
Airhelp
Tiesa - Virspalāta
SV null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas T-236/17
T-596/17
Balti Gaas / Komisija un INEA
Balti Gaas / Komisija
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-93/18
Konkurence
International Skating Union / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-187/18
Civildienesta noteikumi
VP / Cedefop
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-207/18
PlasticsEurope / ECHA
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-430/18
Konkurence
American Airlines / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-438/18
Intelektuālais īpašums
Pareto Trading / EUIPO - Bikor un Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-515/18
Konkurence
Fakro / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
PL Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-541/18
Tirdzniecības politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisija
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-635/18
Institucionālās tiesības
Industrial Química del Nalón / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-636/18
Institucionālās tiesības
Tokai erftcarbon / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-637/18
Institucionālās tiesības
Bawtry Carbon International / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-638/18
Institucionālās tiesības
Deza / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-639/18
Institucionālās tiesības
SGL Carbon / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-645/18
Institucionālās tiesības
Bilbaína de Alquitranes / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-176/19
3V Sigma / ECHA
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-189/19
Haikal / Padome
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
BG Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-286/19
Azarov / Padome
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-535/19
Intelektuālais īpašums
H.R. Participations / EUIPO - Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-665/19
Intelektuālais īpašums
Cinkciarz.pl / EUIPO (€$)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
PL Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-736/19
Civildienesta noteikumi
HA / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-859/19
Intelektuālais īpašums
Alkemie Group / EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
PL Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-860/19
Intelektuālais īpašums
Alkemie Group / EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
PL Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-883/19
Intelektuālais īpašums
Gustopharma Consumer Health / EUIPO - Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-3/20
Intelektuālais īpašums
Forbo Financial Services / EUIPO - Windmöller (Canoleum)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 16/12/2020
11:00
(Tiesas) spriedums
T-118/20
Intelektuālais īpašums
Voco / EUIPO (Forme d’un emballage)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
DE Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-808/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Komisija / Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale)
Tiesa - Virspalāta
HU null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-824/18
Kopienu tiesību principi
A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours)
Tiesa - Virspalāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-128/19
Valsts atbalsts
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Tiesa - Ceturtā palāta
IT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-130/19
Institucionālās tiesības
/ Pinxten
Tiesa - Plēnums
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-216/19
Lauksaimniecība
Land Berlin (Droits au paiement liés à la PAC)
Tiesa - Sestā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-316/19
Privilēģijas un imunitātes
Komisija / Slovénie (Archives de la BCE)
Tiesa - Virspalāta
SL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-336/19
Lauksaimniecība
Centraal Israëlitisch Consistorie van België u.c.
Tiesa - Virspalāta
NL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-342/19 P
De Masi un Varoufakis / BCE
Tiesa - Pirmā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-346/19
Nodokļi
Bundeszentralamt für Steuern
Tiesa - Desmitā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-398/19
Eiropas Savienības pilsonība
Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l'Ukraine)
Tiesa - Virspalāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-404/19 P
Lauksaimniecība
Francija / Komisija
Tiesa - Ceturtā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-410/19
Personu brīva pārvietošanās
The Software Incubator
Tiesa - Ceturtā palāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas C-431/19 P
C-432/19 P
Valsts atbalsts
Inpost Paczkomaty / Komisija
Inpost / Komisija
Tiesa - Desmitā palāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-439/19
Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité)
Tiesa - Virspalāta
LV null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-449/19
Nodokļi
WEG Tevesstraße
Tiesa - Trešā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas C-475/19 P
C-688/19 P
Tiesību aktu tuvināšana
Vācija / Komisija
Tiesa - Pirmā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-490/19
Lauksaimniecība
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
Tiesa - Piektā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-570/19
Transports
Irish Ferries
Tiesa - Ceturtā palāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-597/19
Intelektuālais īpašums
M.I.C.M.
Tiesa - Piektā palāta
NL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-601/19 P
Civildienesta noteikumi
BP / FRA
Tiesa - Astotā palāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-656/19
Nodokļi
BAKATI PLUS
Tiesa - Piektā palāta
HU null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-667/19
Rūpniecības politika
A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques)
Tiesa - Trešā palāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-709/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Vereniging van Effectenbezitters
Tiesa - Pirmā palāta
NL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-742/19
Sociālā politika
Ministrstvo za obrambo
Tiesa - Virspalāta
SL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-801/19
Nodokļi
Franck
Tiesa - Astotā palāta
HR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-844/19
Nodokļi
technoRent International u.c.
Tiesa - Otrā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-849/19
Komisija / Grèce (Habitats dans la région biogéographique méditerranéenne)
Tiesa - Sestā palāta
EL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Secinājumi
C-896/19
Kopienu tiesību principi
Repubblika
Tiesa - Virspalāta
MT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-30/20
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Volvo u.c.
Tiesa - Pirmā palāta
ES null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 17/12/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-716/19
Tirdzniecības politika
Interpipe Niko Tube un Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF