Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
otrdiena 10/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-623/17
Tiesību aktu tuvināšana
Privacy International
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-94/18
Eiropas Savienības pilsonība
Chenchooliah
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-123/18 P
Institucionālās tiesības
HTTS / Padome
Tiesa - Virspalāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
otrdiena 10/09/2019
09:30
Secinājumi
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Tiesa - Virspalāta
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 10/09/2019
09:30
Secinājumi
C-263/18
Intelektuālais īpašums
Nederlands Uitgeversverbond un Groep Algemene Uitgevers
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 10/09/2019
09:30
Secinājumi
C-450/18
Sociālā politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Tiesa - Pirmā palāta
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
otrdiena 10/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-511/18
C-512/18
Tiesību aktu tuvināšana
La Quadrature du Net u.c.
French Data Network u.c.
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-520/18
Tiesību aktu tuvināšana
Ordre des barreaux francophones un germanophone u.c.
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-883/16
Enerģētika
Polija / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta paplašinātā sastāvā
PL Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-741/17
Trasys International un Axianseu - Digital Solutions / AESA
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
FR Zāle “Dalsgaard”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-50/18
BO / Cour de justice de l'Union européenne
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Dalsgaard”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-51/18
BP / Cour de justice de l'Union européenne
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Dalsgaard”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-66/18
BQ / Cour de justice de l'Union européenne
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zāle “Dalsgaard”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-145/18
Ekonomikas politika
Confédération nationale du Crédit mutuel u.c. / BCE
Vispārējā tiesa - Otrā palāta paplašinātā sastāvā
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-217/18
Civildienesta noteikumi
DK / SEAE
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-527/18
Intelektuālais īpašums
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-697/18
Intelektuālais īpašums
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
DE Zāle “Dalsgaard”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-744/18
Intelektuālais īpašums
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
ES Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 10/09/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-146/18
Ekonomikas politika
BPCE u.c. / BCE
Vispārējā tiesa - Otrā palāta paplašinātā sastāvā
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF