Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-378/16 P
Inclusion Alliance for Europe / Komisija
Tiesa - Trešā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-517/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Addis
Tiesa - Piektā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-584/17 P
Šķīrējtiesas klauzula ; Šķīrējklauzula
ADR Center / Komisija
Tiesa - Trešā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-311/18
Tiesību aktu tuvināšana
Facebook Ireland un Schrems
Tiesa - Virspalāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-485/18
Tiesību aktu tuvināšana
Groupe Lactalis
Tiesa - Trešā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-549/18
Komisija / Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Tiesa - Virspalāta
RO Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-550/18
Komisija / Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Tiesa - Virspalāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-606/18 P
Konkurence
Nexans France un Nexans / Komisija
Tiesa - Otrā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-610/18
Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums
AFMB u.c.
Tiesa - Virspalāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-658/18
Sociālā politika
Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens)
Tiesa - Otrā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-682/18
C-683/18
Intelektuālais īpašums
YouTube
Cyando
Tiesa - Virspalāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-686/18
Tiesību aktu tuvināšana
Adusbef u.c.
Tiesa - Pirmā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-714/18 P
Intelektuālais īpašums
ACTC / EUIPO
Tiesa - Otrā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-761/18 P
Leino-Sandberg / Parlaments
Tiesa - Piektā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-764/18
Tiesību aktu tuvināšana
Orange España
Tiesa - Ceturtā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-771/18
Enerģētika
Komisija / Hongrie (Redevances d'accès aux réseaux de transport d'électricité un de gaz naturel)
Tiesa - Devītā palāta
HU Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-63/19
Nodokļi
Komisija / Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Tiesa - Piektā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-73/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Movic u.c.
Tiesa - Pirmā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-80/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
E. E. (Compétence juridictionnelle un loi applicable aux successions)
Tiesa - Pirmā palāta
LT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-97/19
Muitas savienība
Pfeifer & Langen
Tiesa - Otrā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-129/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tiesa - Virspalāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas C-133/19
C-136/19
C-137/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur)
Tiesa - Trešā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-147/19
Intelektuālais īpašums
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Tiesa - Piektā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-160/19 P
Valsts atbalsts
Comune di Milano / Komisija
Tiesa - Otrā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-193/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Migrationsverket
Tiesa - Ceturtā palāta
SV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas C-224/19
C-259/19
Caixabank
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Tiesa - Ceturtā palāta
ES Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-249/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
JE (Loi applicable au divorce)
Tiesa - Pirmā palāta
RO Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-253/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Novo Banco
Tiesa - Devītā palāta
PT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-352/19 P
Lauksaimniecība
Région de Bruxelles-Capitale / Komisija
Tiesa - Pirmā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-372/19
Konkurence
SABAM
Tiesa - Piektā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-411/19
WWF Italia Onlus u.c.
Tiesa - Sestā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-424/19
Nodokļi
UR (Assujettissement des avocats à la TVA)
Tiesa - Sestā palāta
RO Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-427/19
Personu brīva pārvietošanās
Bulstrad Vienna Insurance Group
Tiesa - Pirmā palāta
BG Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-496/19
Muitas savienība
Antonio Capaldo
Tiesa - Astotā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-584/19
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés)
Tiesa - Virspalāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-619/19
Land Baden-Württemberg (Communications internes)
Tiesa - Pirmā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Secinājumi
C-656/19
Nodokļi
BAKATI PLUS
Tiesa - Piektā palāta
HU Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
(Tiesas) spriedums
C-686/19
Soho Group
Tiesa - Sestā palāta
LV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Richard de la Tour
ceturtdiena 16/07/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-195/20 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité)
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF