Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
pirmdiena 16/09/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-717/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF