Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-40/17
Tiesību aktu tuvināšana
Fashion ID
Tiesa - Otrā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust un Coopservice
Tiesa - Astotā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-219/17
Personu brīva pārvietošanās
Berlusconi un Fininvest
Tiesa - Virspalāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-367/17
Lauksaimniecība
S
Tiesa - Pirmā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-374/17
Valsts atbalsts
A-Brauerei
Tiesa - Virspalāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-375/17
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Stanley International Betting un Stanleybet Malta
Tiesa - Otrā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-414/17
Nodokļi
AREX CZ
Tiesa - Ceturtā palāta
CS Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-422/17
Nodokļi
Skarpa Travel
Tiesa - Ceturtā palāta
PL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-431/17
Personu brīva pārvietošanās
Monachos Eirinaios
Tiesa - Virspalāta
EL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-530/17 P
Kopējā ārpolitika un drošības politika
Azarov / Padome
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wathelet
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-552/17
Nodokļi
Alpenchalets Resorts
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-572/17
Intelektuālais īpašums
Syed
Tiesa - Ceturtā palāta
SV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-598/17
Valsts atbalsts
A-Fonds
Tiesa - Pirmā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-667/17
Sociālā politika
Cadeddu
Tiesa - Desmitā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-681/17
slewo
Tiesa - Sestā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-17/18
Nodokļi
Mailat
Tiesa - Desmitā palāta
RO Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
trešdiena 19/12/2018
11:00
(Tiesas) spriedums
C-51/18
Nodokļi
Komisija / Austrija
Tiesa - Astotā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wathelet
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-159/18
Transports
Moens
Tiesa - Ceturtā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-202/18
Institucionālās tiesības
Rimšēvičs / Latvija
Tiesa - Virspalāta
LV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 19/12/2018
11:00
Secinājumi
C-238/18
Institucionālās tiesības
BCE / Latvija
Tiesa - Virspalāta
LV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott