Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
otrdiena 21/01/2020
09:00
(Tiesas) spriedums
C-274/14
Valsts atbalsts
Banco de Santander
Tiesa - Virspalāta
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
otrdiena 21/01/2020
09:00
Secinājumi
C-746/18
Tiesību aktu tuvināšana
Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques)
Tiesa - Virspalāta
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
otrdiena 21/01/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-83/19
C-127/19
C-195/19
Kopienu tiesību principi
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” un Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
Tiesa - Virspalāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/01/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-291/19
Kopienu tiesību principi
SO
Tiesa - Virspalāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/01/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-355/19
Kopienu tiesību principi
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” u.c.
Tiesa - Virspalāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/01/2020
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-397/19
Kopienu tiesību principi
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Tiesa - Virspalāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/01/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-745/17
Valsts atbalsts
Kerkosand / Komisija
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/01/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-429/18
BRF un SHB Comercio e Industria de Alimentos / Komisija
Vispārējā tiesa - Piektā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/01/2020
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-576/18
T-577/18
T-578/18
Ekonomikas politika
Crédit agricole / BCE
Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE
CA Consumer Finance / BCE
Vispārējā tiesa - Otrā palāta paplašinātā sastāvā
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF