Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
pirmdiena 21/01/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-569/17
Komisija / Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Tiesa - Virspalāta
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF