Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
trešdiena 27/02/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-563/17
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Associação Peço a Palavra u.c.
Tiesa - Otrā palāta
PT Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-584/17 P
Šķīrējtiesas klauzula ; Šķīrējklauzula
ADR Center / Komisija
Tiesa - Trešā palāta
EN Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 27/02/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-670/17 P
Lauksaimniecība
Grieķija / Komisija
Tiesa - Pirmā palāta
EL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 27/02/2019
09:30
Secinājumi
C-26/18
Nodokļi
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Tiesa - Pirmā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-222/18
VIPA
Tiesa - Piektā palāta
HU Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Tiesa - Ceturtā palāta
RO Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-272/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Verein für Konsumenteninformation
Tiesa - Pirmā palāta
DE Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-323/16
Ekonomikas politika
Banco Cooperativo Español / CRU
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
ES Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Intelektuālais īpašums
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 27/02/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-219/18
Intelektuālais īpašums
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
IT Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF