Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
otrdiena 04/12/2018
09:00
(Tiesas) spriedums
C-378/17
Sociālā politika
The Minister for Justice and Equality un Commissioner of the Garda Síochána
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wahl
otrdiena 04/12/2018
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-129/18
Eiropas Savienības pilsonība
SM
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 04/12/2018
09:00
Secinājumi
C-621/18
Institucionālās tiesības
Wightman u.c.
Tiesa - Plēnums
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
otrdiena 04/12/2018
09:30
(Tiesas) spriedums
T-517/16
Civildienesta noteikumi
Janoha u.c. / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 04/12/2018
09:30
(Tiesas) spriedums
T-518/16
Civildienesta noteikumi
Carreras Sequeros u.c. / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 04/12/2018
09:30
(Tiesas) spriedums
T-560/16
Civildienesta noteikumi
Schneider / EUIPO
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
DE Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 04/12/2018
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-492/17
Civildienesta noteikumi
Fleig / SEAE
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF