Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
pirmdiena 24/06/2019
14:30
(Tiesas) spriedums
C-573/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Popławski
Tiesa - Virspalāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
pirmdiena 24/06/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-66/18
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Komisija / Hongrie (Enseignement supérieur)
Tiesa - Virspalāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 24/06/2019
14:30
(Tiesas) spriedums
C-619/18
Kopienu tiesību principi
Komisija / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Tiesa - Virspalāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-597/17
Nodokļi
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie u.c.
Tiesa - Sestā palāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-114/18
Tiesību aktu tuvināšana
Sandoz un Hexal
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
Secinājumi
C-274/18
Sociālā politika
Schuch-Ghannadan
Tiesa - Trešā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-348/18
Lauksaimniecība
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Tiesa - Septītā palāta
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
Secinājumi
C-379/18
Transports
Deutsche Lufthansa
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
Secinājumi
C-445/18
Lauksaimniecība
Vaselife International un Chrysal International
Tiesa - Pirmā palāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-518/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Tiesa - Sestā palāta
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-585/18
C-624/18
C-625/18
Kopienu tiesību principi
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Tiesa - Virspalāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-474/17
Lauksaimniecība
Portugāle / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
PT Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-617/17
Institucionālās tiesības
Vialto Consulting / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EL Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-21/18
Lauksaimniecība
Polija / Komisija
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
PL Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-689/18
Intelektuālais īpašums
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 28/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-334/17
Konkurence
Cargolux Airlines / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
11:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-427/18 P
Civildienesta noteikumi
SEAE / Alba Aguilera u.c.
Tiesa - Desmitā palāta
FR Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-228/18
Konkurence
Budapest Bank u.c.
Tiesa - Piektā palāta
HU Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-723/17
Craeynest u.c.
Tiesa - Pirmā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-729/17
Personu brīva pārvietošanās
Komisija / Grieķija
Tiesa - Ceturtā palāta
EL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 26/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Intelektuālais īpašums
Tulliallan Burlington / EUIPO
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-159/18
Transports
Moens
Tiesa - Ceturtā palāta
FR Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-247/18 P
Sociālā politika
Itālija / Commission (Vérifications nécessaires)
Tiesa - Ceturtā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 26/06/2019
09:30
Secinājumi
C-255/18
Tiesību aktu tuvināšana
State Street Bank International
Tiesa - Pirmā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 26/06/2019
09:30
Secinājumi
C-386/18
Zivsaimniecības politika
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Tiesa - Otrā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 26/06/2019
09:30
Secinājumi
C-396/18
Transports
Cafaro
Tiesa - Pirmā palāta
IT Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-407/18
Addiko Bank
Tiesa - Astotā palāta
SL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-466/16
Ekonomikas politika
NRW. Bank / CRU
Vispārējā tiesa - Astotā palāta paplašinātā sastāvā
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Intelektuālais īpašums
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
PL Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-651/18
Intelektuālais īpašums
Balani Balani u.c. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
ES Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-20/17
Valsts atbalsts
Ungārija / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
HU Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-135/18
Institucionālās tiesības
Szegedi / Parlaments
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
HU Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-268/18
Intelektuālais īpašums
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-334/18
Intelektuālais īpašums
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
ES Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-385/18
Intelektuālais īpašums
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 27/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-700/18
Intelektuālais īpašums
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 28/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-741/16
Tirdzniecības politika
Changmao Biochemical Engineering / Komisija
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 28/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-64/18
Institucionālās tiesības
Alfamicro / Komisija
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
PT Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 28/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-340/18
Intelektuālais īpašums
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 28/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-361/18
Intelektuālais īpašums
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
piektdiena 28/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-377/18
Intercept Pharma un Intercept Pharmaceuticals / EMA
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 25/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-19/18
Lauksaimniecība
Lietuva / Komisija
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
LT Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 26/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-350/17
Konkurence
Singapore Airlines un Singapore Airlines Cargo / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF