Tiesas sēžu kalendārs
Plānojums ir orientējošs un pēc tā publicēšanas tajā ir iespējamas izmaiņas.
Atlasīts pēc : datums | tiesa | zāle
Datums Lieta Tiesvedības valoda Zāle
pirmdiena 13/05/2019
15:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-445/18
Lauksaimniecība
Vaselife International un Chrysal International
Tiesa - Pirmā palāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:00
(Tiesas) spriedums
C-77/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
X (Révocation du statut de réfugié)
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wathelet
otrdiena 14/05/2019
09:00
(Tiesas) spriedums
C-55/18
Sociālā politika
CCOO
Tiesa - Virspalāta
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
otrdiena 14/05/2019
09:00
Secinājumi
C-260/18
Dziubak
Tiesa - Trešā palāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
otrdiena 14/05/2019
09:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-585/18
C-624/18
C-625/18
Kopienu tiesību principi
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Tiesa - Virspalāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
Secinājumi
C-621/17
Kiss un CIB Bank
Tiesa - Trešā palāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-715/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Komisija / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Tiesa - Trešā palāta
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-718/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Komisija / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Tiesa - Trešā palāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-719/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Komisija / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Tiesa - Trešā palāta
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Tiesa - Piektā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Secinājumi
C-31/18
Enerģētika
Elektrorazpredelenie Yug
Tiesa - Piektā palāta
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Secinājumi
C-68/18
Nodokļi
Petrotel-Lukoil
Tiesa - Piektā palāta
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-435/18
Konkurence
Otis Gesellschaft u.c.
Tiesa - Piektā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Secinājumi
C-484/18
Tiesību aktu tuvināšana
Spedidam
Tiesa - Piektā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
otrdiena 21/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-235/17
Brīva kapitāla aprite
Komisija / Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Tiesa - Virspalāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
otrdiena 21/05/2019
09:30
Secinājumi
C-94/18
Eiropas Savienības pilsonība
Chenchooliah
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 21/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-542/18 RX-II
Institucionālās tiesības
Réexamen Simpson / Padome
Tiesa - Virspalāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 21/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-543/18 RX-II
Institucionālās tiesības
Réexamen HG / Komisija
Tiesa - Virspalāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-634/17
ReFood
Tiesa - Piektā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-720/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Bilali
Tiesa - Piektā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Secinājumi
C-239/18
Lauksaimniecība
Saatgut-Treuhandverwaltung
Tiesa - Piektā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Secinājumi
C-270/18
Nodokļi
UPM France
Tiesa - Piektā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-432/18
Lauksaimniecība
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Tiesa - Piektā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 04/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-609/17
C-610/17
Sociālā politika
TSN
AKT
Tiesa - Virspalāta
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
otrdiena 04/06/2019
09:30
Secinājumi
C-18/18
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Glawischnig-Piesczek
Tiesa - Trešā palāta
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
otrdiena 04/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-482/18
Nodokļi
Google Ireland
Tiesa - Virspalāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-33/18
Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums
V
Tiesa - Sestā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-223/18 P
Intelektuālais īpašums
Deichmann / EUIPO
Tiesa - Sestā palāta
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-264/18
P.M. u.c.
Tiesa - Piektā palāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-341/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Tiesa - Piektā palāta
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-361/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Weil
Tiesa - Sestā palāta
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-503/18 P
Civildienesta noteikumi
Barnett / CESE
Tiesa - Sestā palāta
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-728/17
Valsts atbalsts
Marinvest un Porting / Komisija
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
IT Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-399/18
Intelektuālais īpašums
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
DE Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-100/18
Civildienesta noteikumi
Wehrheim / BCE
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-716/18
Intelektuālais īpašums
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-604/15
Sabiedrību tiesības
Ertico - ITS Europe / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-197/16
Intelektuālais īpašums
Andrea Incontri / EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-791/16
Valsts atbalsts
Real Madrid Club de Fútbol / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
ES Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-417/18
Institucionālās tiesības
CdT / EUIPO
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 05/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-14/18
Lauksaimniecība
Grieķija / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta
EL Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 05/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-229/18
Intelektuālais īpašums
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 12/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-337/17
Konkurence
Air France-KLM / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 12/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-346/18
Intelektuālais īpašums
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-338/17
Konkurence
Air France / Komisija
Vispārējā tiesa - Ceturtā palāta paplašinātā sastāvā
FR Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 18/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-607/15
Tirdzniecības politika
Yieh United Steel / Komisija
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Grande salle - Annexe "C"
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 13/05/2019
15:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-632/18
Ekonomikas politika
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Tiesa - Astotā palāta
FR Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-103/18
C-429/18
Sociālā politika
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez u.c.
Tiesa - Otrā palāta
ES Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-132/18 P
Civildienesta noteikumi
Komisija / Tuerck
Tiesa - Astotā palāta
FR Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-235/18
Nodokļi
Vega International Car Transport and Logistic
Tiesa - Astotā palāta
PL Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-306/18
Muitas savienība
KORADO
Tiesa - Astotā palāta
CS Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Secinājumi
C-479/17 P
Institucionālās tiesības
Guardian Europe / Union européenne
Tiesa - Pirmā palāta
EN Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-138/18
Muitas savienība
Estron
Tiesa - Sestā palāta
DA Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-176/18
Intelektuālais īpašums
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Tiesa - Septītā palāta
ES Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 05/06/2019
09:30
Secinājumi
C-641/17
Brīva kapitāla aprite
College Pension Plan of British Columbia
Tiesa - Otrā palāta
DE Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
trešdiena 05/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-394/18
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
I.G.I.
Tiesa - Otrā palāta
IT Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Secinājumi
C-659/17
Valsts atbalsts
Azienda Napoletana Mobilità
Tiesa - Otrā palāta
IT Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-13/18
C-126/18
Nodokļi
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Tiesa - Otrā palāta
HU Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-58/18
Schyns
Tiesa - Pirmā palāta
FR Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Secinājumi
C-233/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Haqbin
Tiesa - Virspalāta
NL Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Secinājumi
C-302/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières un suffisantes)
Tiesa - Trešā palāta
NL Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Secinājumi
C-468/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
R (Compétence responsabilité parentale un obligation alimentaire)
Tiesa - Trešā palāta
RO Tiesas sēžu zāle I - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-653/17 P
Intelektuālais īpašums
VM Vermögens-Management / EUIPO
Tiesa - Piektā palāta
DE Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-706/17
Valsts atbalsts
Achema u.c.
Tiesa - Ceturtā palāta
LT Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wahl
trešdiena 15/05/2019
09:30
Secinājumi
C-378/18
Lauksaimniecība
Westphal
Tiesa - Astotā palāta
DE Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-402/18
Tedeschi un Consorzio Stabile Istant Service
Tiesa - Piektā palāta
IT Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-509/17
Sociālā politika
Plessers
Tiesa - Trešā palāta
NL Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation un Intervet International / EMA
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-204/18 P
Pebagua / Komisija
Tiesa - Devītā palāta
ES Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Secinājumi
C-281/18 P
Intelektuālais īpašums
Repower / EUIPO
Tiesa - Otrā palāta
FR Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Secinājumi
C-314/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Tiesa - Ceturtā palāta
NL Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
pirmdiena 20/05/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-371/18
Intelektuālais īpašums
Sky u.c.
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-10/18 P
Konkurence
Marine Harvest / Komisija
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-226/18
Muitas savienība
Krohn & Schröder
Tiesa - Ceturtā palāta
DE Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
trešdiena 22/05/2019
09:30
Secinājumi
C-236/18
Tiesību aktu tuvināšana
GRDF
Tiesa - Otrā palāta
FR Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-658/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
WB
Tiesa - Pirmā palāta
PL Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Secinājumi
C-703/17
Personu brīva pārvietošanās
Krah
Tiesa - Otrā palāta
DE Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-52/18
Fülla
Tiesa - Pirmā palāta
DE Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wahl
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Secinājumi
C-280/18
Flausch u.c.
Tiesa - Pirmā palāta
EL Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Secinājumi
C-383/18
Lexitor
Tiesa - Pirmā palāta
PL Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-384/18
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Komisija / Belgique (Comptables)
Tiesa - Ceturtā palāta
FR Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 05/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-142/18
Tiesību aktu tuvināšana
Skype Communications
Tiesa - Ceturtā palāta
FR Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 05/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-544/18
Personu brīva pārvietošanās
HM Revenue & Customs
Tiesa - Ceturtā palāta
EN Tiesas sēžu zāle II - 8. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-341/17 P
Lauksaimniecība
Grieķija / Komisija
Tiesa - Astotā palāta
EL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-677/17
Starptautiskās attiecības
Çoban
Tiesa - Pirmā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
trešdiena 15/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-170/18 P
Civildienesta noteikumi
CJ / ECDC
Tiesa - Pirmā palāta
EN Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-433/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Aktiva Finants
Tiesa - Pirmā palāta
FI Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-156/17
Brīva kapitāla aprite
Köln-Aktienfonds Deka
Tiesa - Septītā palāta
NL Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 22/05/2019
09:30
Secinājumi
C-329/18
Nodokļi
Altic
Tiesa - Trešā palāta
LV Tiesas sēžu zāle III - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-423/18
Lauksaimniecība
Südzucker
Tiesa - Astotā palāta
DE Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 27/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-508/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
OG (Parquet de Lübeck)
Tiesa - Virspalāta
EN Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
pirmdiena 27/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-509/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
PF (Procureur général de Lituanie)
Tiesa - Virspalāta
EN Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
pirmdiena 27/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-82/19 PPU
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
PI (Parquet de Zwickau)
Tiesa - Virspalāta
EN Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 05/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-38/17
GT
Tiesa - Septītā palāta
HU Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wahl
trešdiena 05/06/2019
09:30
Secinājumi
C-189/18
Nodokļi
Glencore Agriculture Hungary
Tiesa - Piektā palāta
HU Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
trešdiena 05/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-234/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
„AGRO IN 2001“
Tiesa - Trešā palāta
BG Tiesas sēžu zāle IV - 6. līmenis
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-751/17
Commune de Fessenheim u.c. / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-795/17
Intelektuālais īpašums
Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-12/18
Intelektuālais īpašums
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas T-89/18
T-90/18
Intelektuālais īpašums
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-112/18
Intelektuālais īpašums
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-465/18
Intelektuālais īpašums
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EL Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 14/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-466/18
Intelektuālais īpašums
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EL Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 15/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-528/18
Civildienesta noteikumi
XI / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-37/17
Institucionālās tiesības
Bank Tejarat / Padome
Vispārējā tiesa - Otrā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-624/17
Valsts atbalsts
Polija / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta paplašinātā sastāvā
PL Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-228/18
Transtec / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
FR Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-536/18
Intelektuālais īpašums
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-631/16
Institucionālās tiesības
Remag Metallhandel un Jaschinsky / Komisija
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-107/17
Institucionālās tiesības
Steinhoff u.c. / BCE
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-837/17
Intelektuālais īpašums
Negru / EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
Apvienotas lietas T-3/18
T-4/18
Intelektuālais īpašums
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-310/18
Sociālā politika
EPSU un Willem Goudriaan / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-312/18
Intelektuālais īpašums
Dentsply De Trey / EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-364/18
Intelektuālais īpašums
Arçelik / EUIPO (MicroGarden)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-439/18
Intelektuālais īpašums
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-778/17
Valsts atbalsts
Autostrada Wielkopolska / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-43/18
Intelektuālais īpašums
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-191/18
Intelektuālais īpašums
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-192/18
Intelektuālais īpašums
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-209/18
Intelektuālais īpašums
Porsche / EUIPO - Autec ( Voitures)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-210/18
Intelektuālais īpašums
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Vispārējā tiesa - Trešā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 11/06/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-404/18
Intelektuālais īpašums
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-244/18
Synergy Hellas / Komisija
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EL Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-366/18
Intelektuālais īpašums
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-500/18
Intelektuālais īpašums
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-652/18
Intelektuālais īpašums
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 19/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-353/15
Valsts atbalsts
NeXovation / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 19/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-373/15
Valsts atbalsts
Ja zum Nürburgring / Komisija
Vispārējā tiesa - Pirmā palāta paplašinātā sastāvā
DE Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 19/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-307/17
Intelektuālais īpašums
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta paplašinātā sastāvā
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-428/18
Intelektuālais īpašums
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Vispārējā tiesa - Devītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 20/06/2019
15:00
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-424/18
Intelektuālais īpašums
Puma / EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zaļā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-733/17
GMPO / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-813/17
Civildienesta noteikumi
Nerantzaki / Komisija
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-354/18
Intelektuālais īpašums
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 16/05/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-356/18
Intelektuālais īpašums
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 20/05/2019
14:30
(Tiesas) spriedums
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
ES Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
pirmdiena 20/05/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-286/18
Azarov / Padome
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
DE Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-222/17
Konkurence
Recylex u.c. / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 23/05/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-370/17
Konkurence
KPN / Komisija
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Padome
Vispārējā tiesa - Sestā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 11/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-478/16
Frank / Komisija
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
DE Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 11/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-492/18
Intelektuālais īpašums
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Vispārējā tiesa - Piektā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-74/18
Intelektuālais īpašums
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
DE Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-357/18
Intelektuālais īpašums
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
PT Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-398/18
Intelektuālais īpašums
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas T-453/18
T-454/18
Intelektuālais īpašums
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Vispārējā tiesa - Astotā palāta
EN Zilā zāle
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-220/18
Intelektuālais īpašums
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
IT Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 06/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-221/18
Intelektuālais īpašums
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
IT Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-75/18
Intelektuālais īpašums
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
CS Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
T-225/18
Civildienesta noteikumi
Manéa / CdT
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
FR Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
T-392/18
Intelektuālais īpašums
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Vispārējā tiesa - Septītā palāta
IT Zāle “Fernando Pessoa”
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 11/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-515/17 P
C-561/17 P
Kopienu tiesību principi
Uniwersytet Wrocławski / REA
Polija / Uniwersytet Wrocławski un REA
Tiesa - Virspalāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 11/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Tiesa - Piektā palāta
NL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
trešdiena 12/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Tiesa - Pirmā palāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 12/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-43/18
CFE
Tiesa - Pirmā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 12/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-185/18
Nodokļi
Oro Efectivo
Tiesa - Sestā palāta
ES null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 12/06/2019
09:30
Secinājumi
C-222/18
VIPA
Tiesa - Piektā palāta
HU null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bot
trešdiena 12/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-321/18
Terre wallonne
Tiesa - Pirmā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 12/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-405/18
Personu brīva pārvietošanās
AURES Holdings
Tiesa - Ceturtā palāta
CS null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 12/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Tiesa - Otrā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 12/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-622/18
Intelektuālais īpašums
Cooper International Spirits u.c.
Tiesa - Piektā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 12/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-628/17
Orange Polska
Tiesa - Piektā palāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
trešdiena 12/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-705/17
Intelektuālais īpašums
Hansson
Tiesa - Piektā palāta
SV null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
C-418/18 P
Institucionālās tiesības
Puppinck u.c. / Komisija
Tiesa - Virspalāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-22/18
Eiropas Savienības pilsonība
TopFit un Biffi
Tiesa - Trešā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
C-75/18
Nodokļi
Vodafone Magyarország
Tiesa - Virspalāta
HU null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Tiesa - Ceturtā palāta
NL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-193/18
Tiesību aktu tuvināšana
Google
Tiesa - Ceturtā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-203/18
C-374/18
Personu brīva pārvietošanās
Deutsche Post un Leymann
UPS Deutschland u.c.
Tiesa - Trešā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pikamäe
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
C-261/18
Komisija / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Tiesa - Virspalāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-317/18
Sociālā politika
Correia Moreira
Tiesa - Astotā palāta
PT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Pakalpojumu sniegšanas brīvība
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen u.c.
Tiesa - Trešā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
C-363/18
Tiesību aktu tuvināšana
Organisation juive européenne un Vignoble Psagot
Tiesa - Virspalāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Hogan
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-364/18
C-365/18
Enerģētika
Eni
Shell Italia
Tiesa - Devītā palāta
IT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Secinājumi
C-377/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Tiesa - Otrā palāta
BG null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-420/18
Nodokļi
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Tiesa - Otrā palāta
NL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-450/18
Sociālā politika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Tiesa - Pirmā palāta
ES null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-505/18
Valsts atbalsts
COPEBI
Tiesa - Piektā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-523/18
Rūpniecības politika
Engie Cartagena
Tiesa - Piektā palāta
ES null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-646/17
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Moro
Tiesa - Pirmā palāta
IT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Bobek
ceturtdiena 13/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-664/17
Sociālā politika
Ellinika Nafpigeia
Tiesa - Trešā palāta
EL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
pirmdiena 17/06/2019
14:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-211/18
Nodokļi
Idealmed III
Tiesa - Sestā palāta
PT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 18/06/2019
09:30
Secinājumi
Apvienotas lietas C-152/18 P
C-153/18 P
Ekonomikas politika
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Tiesa - Pirmā palāta
FR null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Pitruzzella
otrdiena 18/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
Apvienotas lietas C-558/18
C-563/18
Kopienu tiesību principi
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Tiesa - Virspalāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
otrdiena 18/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-591/17
Eiropas Savienības pilsonība
Austrija / Vācija
Tiesa - Virspalāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Wahl
trešdiena 19/06/2019
09:30
Secinājumi
C-93/18
Eiropas Savienības pilsonība
Bajratari
Tiesa - Pirmā palāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Szpunar
trešdiena 19/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-532/18
Transports
Niki Luftfahrt
Tiesa - Ceturtā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 19/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-578/18
Enerģētika
Energiavirasto
Tiesa - Piektā palāta
FI null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
trešdiena 19/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-607/17
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Memira Holding
Tiesa - Pirmā palāta
SV null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 19/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-608/17
Brīvība veikt uzņēmējdarbību
Holmen
Tiesa - Pirmā palāta
SV null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
trešdiena 19/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-612/16
Tirdzniecības politika
C & J Clark International
Tiesa - Astotā palāta
EN null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Campos Sánchez-Bordona
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Secinājumi
C-56/18 P
Valsts atbalsts
Komisija / Gmina Miasto Gdynia un Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Tiesa - Piektā palāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-72/18
Sociālā politika
Ustariz Aróstegui
Tiesa - Otrā palāta
ES null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Kokott
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Secinājumi
C-192/18
Kopienu tiesību principi
Komisija / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Tiesa - Virspalāta
PL null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Tanchev
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Secinājumi
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Tiesa - Otrā palāta
IT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Secinājumi
C-213/18
Transports
Guaitoli u.c.
Tiesa - Pirmā palāta
IT null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Secinājumi
C-272/18
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
Verein für Konsumenteninformation
Tiesa - Pirmā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-276/18
Nodokļi
KrakVet Marek Batko
Tiesa - Piektā palāta
HU null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
Mutvārdu paskaidrojumi lieta
C-454/18
Enerģētika
Baltic Cable
Tiesa - Trešā palāta
SV null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-458/15
Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa
K.P.
Tiesa - Piektā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Sharpston
ceturtdiena 20/06/2019
09:30
(Tiesas) spriedums
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Tiesa - Piektā palāta
DE null
Prasības pieteikums (OV) HTML / PDF
Ģenerāladv.: Saugmandsgaard Øe