Aġenda ġudizzjarja
L-agenda ghandha valur indikattiv u tista’ tinbidel
Imqassma skont : id-data | il-qorti | l-awla
Data Kawża Lingwa tal-kawża L-awla
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sottomissjonijiet orali
C-623/17
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
Privacy International
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
C-94/18
Ċittadinanza Ewropea
Chenchooliah
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
Avukat Ġenerali : Szpunar
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
C-123/18 P
Dritt istituzzjonali
HTTS vs Il-Kunsill
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
Avukat Ġenerali : Pitruzzella
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Konklużjonijiet
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
Avukat Ġenerali : Szpunar
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Konklużjonijiet
C-263/18
Proprjetà intellettwali
Nederlands Uitgeversverbond u Groep Algemene Uitgevers
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
Avukat Ġenerali : Szpunar
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Konklużjonijiet
C-450/18
Politika soċjali
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Il-Qorti tal-Ġustizzja - L-Ewwel Awla
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
Avukat Ġenerali : Bobek
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sottomissjonijiet orali
Kawzi maghquda C-511/18
C-512/18
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
La Quadrature du Net et
French Data Network et
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sottomissjonijiet orali
C-520/18
Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
Ordre des barreaux francophones u germanophone et
Il-Qorti tal-Ġustizzja - Awla Manja
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-883/16
Enerġija
Il-Polonja vs Il-Kummissjoni
Il-Qorti Ġenerali - L-Ewwel Awla Estiża
PL Sala l-blu
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-741/17
Trasys International u Axianseu - Digital Solutions vs AESA
Il-Qorti Ġenerali - It-Tielet Awla
FR Sala Dalsgaard
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-50/18
BO vs Cour de justice de l'Union européenne
Il-Qorti Ġenerali - It-Tielet Awla
EN Sala Dalsgaard
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-51/18
BP vs Cour de justice de l'Union européenne
Il-Qorti Ġenerali - It-Tielet Awla
EN Sala Dalsgaard
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-66/18
BQ vs Cour de justice de l'Union européenne
Il-Qorti Ġenerali - It-Tielet Awla
EN Sala Dalsgaard
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sottomissjonijiet orali
T-145/18
Politika ekonomika
Confédération nationale du Crédit mutuel et vs BCE
Il-Qorti Ġenerali - It-Tieni Awla Estiża
FR Grande salle - Annexe "C"
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-217/18
Regolamenti tal-persunal
DK vs SEAE
Il-Qorti Ġenerali - L-Ewwel Awla
FR Sala l-blu
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sottomissjonijiet orali
T-527/18
Proprjetà intellettwali
K.A. Schmersal Holding vs EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Il-Qorti Ġenerali - L-Ewwel Awla
EN Sala l-blu
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sottomissjonijiet orali
T-697/18
Proprjetà intellettwali
Aldi vs EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Il-Qorti Ġenerali - Is-Sitt Awla
DE Sala Dalsgaard
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
09:30
Sentenza
T-744/18
Proprjetà intellettwali
Oakley vs EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Il-Qorti Ġenerali - L-Ewwel Awla
ES Sala l-blu
Rikors (ĠU) HTML / PDF
It-Tlieta 10/09/2019
14:30
Sottomissjonijiet orali
T-146/18
Politika ekonomika
BPCE et vs BCE
Il-Qorti Ġenerali - It-Tieni Awla Estiża
FR Grande salle - Annexe "C"
Rikors (ĠU) HTML / PDF