Agenda van zaken
De kalender is indicatief; wijzigingen voorbehouden.
Sorteren op : datum | rechterlijke instantie | zaal
Datum Zaak Procestaal Zaal
donderdag 13/12/2018
09:00
Mondelinge behandeling
C-43/18
CFE
Hof van Justitie - Eerste kamer
FR Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:00
Mondelinge behandeling
C-321/18
Terre wallonne
Hof van Justitie - Eerste kamer
FR Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-138/17 P
C-146/17 P
Institutioneel recht
Union européenne / Gascogne Sack Deutschland en Gascogne
Gascogne Sack Deutschland en Gascogne / Union européenne
Hof van Justitie - Eerste kamer
FR Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Wahl
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
C-150/17 P
Institutioneel recht
Union européenne / Kendrion
Hof van Justitie - Eerste kamer
NL Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Wahl
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-174/17 P
C-222/17 P
Institutioneel recht
Union européenne / ASPLA en Armando Álvarez
ASPLA en Armando Álvarez / Union européenne
Hof van Justitie - Eerste kamer
ES Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Wahl
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
C-298/17
Vrij verrichten van diensten
France Télévisions
Hof van Justitie - Vierde kamer
FR Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 13/12/2018
09:30
Conclusie
C-299/17
Industriebeleid
VG Media
Hof van Justitie - Vierde kamer
DE Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
C-385/17
Sociaal beleid
Hein
Hof van Justitie - Vierde kamer
DE Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-412/17
C-474/17
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Hof van Justitie - Tweede kamer
DE Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
donderdag 13/12/2018
09:30
Conclusie
C-443/17
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Abraxis Bioscience
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
C-492/17
Steunmaatregelen van de Staten
Rittinger e.a.
Hof van Justitie - Vierde kamer
DE Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Campos Sánchez-Bordona
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
C-514/17
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Sut
Hof van Justitie - Eerste kamer
FR Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
C-705/17
Intellectuele eigendom
Hansson
Hof van Justitie - Vijfde kamer
SV Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
C-22/18
Burgerschap van de Unie
TopFit en Biffi
Hof van Justitie - Derde kamer
DE Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
C-41/18
Meca
Hof van Justitie - Vierde kamer
IT Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-167/13
Steunmaatregelen van de Staten
Comune di Milano / Commissie
Gerecht - Derde kamer -- uitgebreid
IT Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-827/14
Mededinging
Deutsche Telekom / Commissie
Gerecht - Negende kamer – uitgebreid
DE Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-851/14
Mededinging
Slovak Telekom / Commissie
Gerecht - Negende kamer – uitgebreid
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-111/15
Steunmaatregelen van de Staten
Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-165/15
Steunmaatregelen van de Staten
Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-284/15
Steunmaatregelen van de Staten
AlzChem / Commissie
Gerecht - Zesde kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-558/15
Institutioneel recht
Iran Insurance / Raad
Gerecht - Eerste kamer -- uitgebreid
EN Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-559/15
Institutioneel recht
Post Bank Iran / Raad
Gerecht - Eerste kamer -- uitgebreid
EN Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-591/15
Steunmaatregelen van de Staten
Transavia Airlines / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
NL Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-630/15
Steunmaatregelen van de Staten
Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland / Commissie
Gerecht - Zesde kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-631/15
Steunmaatregelen van de Staten
Stena Line Scandinavia / Commissie
Gerecht - Zesde kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-53/16
Steunmaatregelen van de Staten
Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-77/16
Steunmaatregelen van de Staten
Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-165/16
Steunmaatregelen van de Staten
Ryanair en Airport Marketing Services / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-290/16
Landbouw en visserij
Fruits de Ponent / Commissie
Gerecht - Derde kamer
ES Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
Gevoegde zaken T-339/16
T-352/16
T-391/16
Ville de Paris / Commissie
Ville de Bruxelles / Commissie
Ayuntamiento de Madrid / Commissie
Gerecht - Negende kamer – uitgebreid
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-530/16
Ambtenarenstatuut
Schubert e.a. / Commissie
Gerecht - Zesde kamer
FR Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
Gevoegde zaken T-543/16
T-544/16
Ambtenarenstatuut
Carpenito / Raad
Kannellopoulou e.a. / Raad
Gerecht - Zesde kamer
FR Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-591/16
Ambtenarenstatuut
Wahlström / Frontex
Gerecht - Negende kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-632/16
Ambtenarenstatuut
Haeberlen / ENISA
Gerecht - Zesde kamer
FR Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-672/16
Intellectuele eigendom
C=Holdings / EUIPO - Trademarkers (C=commodore)
Gerecht - Zevende kamer
EN Zaal Fernando Pessoa
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-689/16
Ambtenarenstatuut
Pipiliagkas / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
FR Zaal Fernando Pessoa
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-743/16 RENV
Ambtenarenstatuut
CX / Commissie
Gerecht - Derde kamer
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-830/16
Intellectuele eigendom
Monolith Frost / EUIPO - Dovgan (PLOMBIR)
Gerecht - Eerste kamer
DE Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-137/17
Ambtenarenstatuut
Kakol / Commissie
Gerecht - Alleensprekende rechter
FR Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-247/17
Azarov / Raad
Gerecht - Zesde kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-274/17
Intellectuele eigendom
Monster Energy / EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
Gerecht - Negende kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
T-399/17
Institutioneel recht
Dalli / Commissie
Gerecht - Zesde kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-537/17
Ambtenarenstatuut
De Loecker / SEAE
Gerecht - Achtste kamer
FR Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
T-582/17
Boshab e.a. / Raad
Gerecht - Negende kamer
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-706/17
Ambtenarenstatuut
UP / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
FR Zaal Fernando Pessoa
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
T-733/17
GMPO / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
EN Zaal Fernando Pessoa
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-30/18
Intellectuele eigendom
Yado / EUIPO - Dvectis CZ (Coussin de soutien)
Gerecht - Alleensprekende rechter
SK Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-76/18
Ambtenarenstatuut
CN / Parlement
Gerecht - Eerste kamer
FR Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-83/18
Ambtenarenstatuut
CH / Parlement
Gerecht - Eerste kamer
FR Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-94/18
Intellectuele eigendom
Multifit / EUIPO (fit+fun)
Gerecht - Zesde kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-98/18
Intellectuele eigendom
Multifit / EUIPO (MULTIFIT)
Gerecht - Zesde kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Arrest
T-102/18
Intellectuele eigendom
Knauf / EUIPO (upgrade your personality)
Gerecht - Eerste kamer
DE Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
09:30
Mondelinge behandeling
T-303/18 RENV
Ambtenarenstatuut
AV / Commissie
Gerecht - Eerste kamer
FR Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 13/12/2018
14:30
Mondelinge behandeling
C-89/18
Externe betrekkingen
A
Hof van Justitie - Eerste kamer
DA Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF