Agenda van zaken
De kalender is indicatief; wijzigingen voorbehouden.
Sorteren op : datum | rechterlijke instantie | zaal
Datum Zaak Procestaal Zaal
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-40/17
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Fashion ID
Hof van Justitie - Tweede kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Hof van Justitie - Grote kamer
FR Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Kokott
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-469/17
Intellectuele eigendom
Funke Medien NRW
Hof van Justitie - Grote kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-476/17
Intellectuele eigendom
Pelham e.a.
Hof van Justitie - Grote kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-516/17
Intellectuele eigendom
Spiegel Online
Hof van Justitie - Grote kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-556/17
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Torubarov
Hof van Justitie - Grote kamer
HU Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-589/17
Douane-unie
Prenatal
Hof van Justitie - Tweede kamer
ES Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-620/17
Beginselen van gemeenschapsrecht
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Hof van Justitie - Vierde kamer
HU Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-654/17 P
Steunmaatregelen van de Staten
Bayerische Motoren Werke / Commissie en Freistaat Sachsen
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Tanchev
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-659/17
Steunmaatregelen van de Staten
Azienda Napoletana Mobilità
Hof van Justitie - Tweede kamer
IT Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-680/17
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Vethanayagam e.a.
Hof van Justitie - Eerste kamer
NL Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-16/18
Vrij verrichten van diensten
Dobersberger
Hof van Justitie - Grote kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-38/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Gambino en Hyka
Hof van Justitie - Eerste kamer
IT Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-124/18 P
Intellectuele eigendom
Red Bull / EUIPO
Hof van Justitie - Tiende kamer
EN Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-209/18
Vrij verrichten van diensten
Commissie / Autriche (Ingénieurs civils, agents de brevets en vétérinaires)
Hof van Justitie - Vierde kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-354/18
Vervoer
Rusu
Hof van Justitie - Achtste kamer
RO Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Hof van Justitie - Achtste kamer
EN Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-360/18
Landbouw en visserij
Cargill Deutschland
Hof van Justitie - Derde kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-385/18
Steunmaatregelen van de Staten
Arriva Italia e.a.
Hof van Justitie - Tweede kamer
IT Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Tanchev
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-388/18
Fiscale bepalingen
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Hof van Justitie - Tiende kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-418/18 P
Institutioneel recht
Puppinck e.a. / Commissie
Hof van Justitie - Grote kamer
EN Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-421/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Hof van Justitie - Eerste kamer
FR Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-436/18 P
Handelspolitiek
Shanxi Taigang Stainless Steel / Commissie
Hof van Justitie - Tiende kamer
EN Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-432/18
Landbouw en visserij
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-433/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Aktiva Finants
Hof van Justitie - Eerste kamer
FI Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-435/18
Mededinging
Otis Gesellschaft e.a.
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Kokott
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-460/18 P
Ambtenarenstatuut
HK / Commissie
Hof van Justitie - Eerste kamer
FR Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pikamäe
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-451/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Tibor-Trans
Hof van Justitie - Zesde kamer
HU Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-468/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
R (Compétence responsabilité parentale en obligation alimentaire)
Hof van Justitie - Derde kamer
RO Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
maandag 29/07/2019
10:00
Arrest
C-481/18
Commissie / Italie (Tissus en cellules d’origine humaine)
Hof van Justitie - Zesde kamer
IT Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
maandag 29/07/2019
10:00
Conclusie
C-555/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Hof van Justitie - Zesde kamer
BG Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
dinsdag 03/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-489/19 PPU
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Hof van Justitie - Tweede kamer
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 03/09/2019
14:30
Mondelinge behandeling
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Hof van Justitie - Grote kamer
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
09:30
Arrest
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Hof van Justitie - Eerste kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
woensdag 04/09/2019
09:30
Arrest
C-71/18
Fiscale bepalingen
KPC Herning
Hof van Justitie - Eerste kamer
DA Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
woensdag 04/09/2019
09:30
Arrest
C-347/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Salvoni
Hof van Justitie - Eerste kamer
IT Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
woensdag 04/09/2019
09:30
Arrest
C-473/18
Vrij verkeer van personen
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Hof van Justitie - Achtste kamer
DE Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
woensdag 04/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
Gevoegde zaken C-496/18
C-497/18
HUNGEOD e.a.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Hof van Justitie - Vierde kamer
HU Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-616/18
Cofidis
Hof van Justitie - Tweede kamer
FR Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Hof van Justitie - Eerste kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
10:30
Mondelinge behandeling
C-679/18
OPR-Finance
Hof van Justitie - Tweede kamer
CS Zittingszaal I - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-156/17
Vrij verkeer van kapitaal
Köln-Aktienfonds Deka
Hof van Justitie - Zevende kamer
NL Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-447/17 P
C-479/17 P
Institutioneel recht
Union européenne / Guardian Europe
Guardian Europe / Union européenne
Hof van Justitie - Eerste kamer
EN Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-28/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Verein für Konsumenteninformation
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-145/18
Fiscale bepalingen
Regards Photographiques
Hof van Justitie - Tweede kamer
FR Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-172/18
Intellectuele eigendom
AMS Neve e.a.
Hof van Justitie - Vijfde kamer
EN Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-228/18
Mededinging
Budapest Bank e.a.
Hof van Justitie - Vijfde kamer
HU Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-272/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Verein für Konsumenteninformation
Hof van Justitie - Eerste kamer
DE Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-290/18
Commissie / Portugal
Hof van Justitie - Negende kamer
PT Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Kokott
donderdag 05/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-332/18 P
Steunmaatregelen van de Staten
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Hof van Justitie - Achtste kamer
EL Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-331/18
Pohotovosť
Hof van Justitie - Zesde kamer
SK Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-333/18
Lombardi
Hof van Justitie - Tiende kamer
IT Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Campos Sánchez-Bordona
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-371/18
Intellectuele eigendom
Sky e.a.
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Tanchev
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-377/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Hof van Justitie - Tweede kamer
BG Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-384/18
Vrijheid van vestiging
Commissie / Belgique (Comptables)
Hof van Justitie - Vierde kamer
FR Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-389/18
Fiscale bepalingen
Brussels Securities
Hof van Justitie - Zevende kamer
FR Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-417/18
Industriebeleid
AW e.a. (Appels au 112)
Hof van Justitie - Vierde kamer
LT Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Campos Sánchez-Bordona
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-443/18
Commissie / Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Hof van Justitie - Vijfde kamer
IT Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
donderdag 05/09/2019
09:30
Conclusie
C-519/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Hof van Justitie - Vijfde kamer
HU Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
C-559/18
Douane-unie
TDK-Lambda Germany
Hof van Justitie - Zesde kamer
DE Zittingszaal III - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
donderdag 05/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-547/18
Fiscale bepalingen
Dong Yang Electronics
Hof van Justitie - Vijfde kamer
PL Zittingszaal IV - Niveau 6
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 05/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-831/18 P
Ambtenarenstatuut
Commissie / RQ
Hof van Justitie - Vierde kamer
FR Zittingszaal II - Niveau 8
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
maandag 09/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-623/17
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Privacy International
Hof van Justitie - Grote kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
maandag 09/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
Gevoegde zaken C-511/18
C-512/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
La Quadrature du Net e.a.
French Data Network e.a.
Hof van Justitie - Grote kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
maandag 09/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-520/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Ordre des barreaux francophones en germanophone e.a.
Hof van Justitie - Grote kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-623/17
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Privacy International
Hof van Justitie - Grote kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
C-94/18
Burgerschap van de Unie
Chenchooliah
Hof van Justitie - Grote kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
C-123/18 P
Institutioneel recht
HTTS / Raad
Hof van Justitie - Grote kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
dinsdag 10/09/2019
09:30
Conclusie
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Hof van Justitie - Grote kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
dinsdag 10/09/2019
09:30
Conclusie
C-263/18
Intellectuele eigendom
Nederlands Uitgeversverbond en Groep Algemene Uitgevers
Hof van Justitie - Grote kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
dinsdag 10/09/2019
09:30
Conclusie
C-450/18
Sociaal beleid
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Hof van Justitie - Eerste kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
dinsdag 10/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
Gevoegde zaken C-511/18
C-512/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
La Quadrature du Net e.a.
French Data Network e.a.
Hof van Justitie - Grote kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-520/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Ordre des barreaux francophones en germanophone e.a.
Hof van Justitie - Grote kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Conclusie
C-542/18 RX-II
Institutioneel recht
Réexamen Simpson / Raad
Hof van Justitie - Grote kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
dinsdag 10/09/2019
09:30
Conclusie
C-543/18 RX-II
Institutioneel recht
Réexamen HG / Commissie
Hof van Justitie - Grote kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-612/17
C-613/17
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
FIG
FISE
Hof van Justitie - Tweede kamer
IT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
C-676/17
Beginselen van gemeenschapsrecht
Călin
Hof van Justitie - Vierde kamer
RO null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
woensdag 11/09/2019
09:30
Conclusie
Gevoegde zaken C-13/18
C-126/18
Fiscale bepalingen
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Hof van Justitie - Tweede kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
C-46/18
Landbouw en visserij
Caseificio Sociale San Rocco e.a.
Hof van Justitie - Tweede kamer
IT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
woensdag 11/09/2019
09:30
Conclusie
C-114/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Sandoz en Hexal
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
C-143/18
Romano
Hof van Justitie - Eerste kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
woensdag 11/09/2019
09:30
Conclusie
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 11/09/2019
09:30
Conclusie
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation en Intervet International / EMA
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
C-383/18
Lexitor
Hof van Justitie - Eerste kamer
PL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
C-397/18
Sociaal beleid
Nobel Plastiques Ibérica
Hof van Justitie - Eerste kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-406/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
PG
Hof van Justitie - Eerste kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-446/18
Fiscale bepalingen
AGROBET CZ
Hof van Justitie - Tweede kamer
CS null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-452/18
Ibercaja Banco
Hof van Justitie - Vierde kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-458/18
Fiscale bepalingen
GVC Services (Bulgaria)
Hof van Justitie - Vijfde kamer
BG null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-564/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Hof van Justitie - Eerste kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
C-540/18 P
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
HX / Raad
Hof van Justitie - Zevende kamer
BG null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-82/17 P
TestBioTech e.a. / Commissie
Hof van Justitie - Derde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-299/17
Industriebeleid
VG Media
Hof van Justitie - Vierde kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-347/17
A e.a.
Hof van Justitie - Derde kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-683/17
Intellectuele eigendom
Cofemel
Hof van Justitie - Derde kamer
PT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-688/17
Intellectuele eigendom
Bayer Pharma
Hof van Justitie - Derde kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-709/17 P
Handelspolitiek
Commissie / Kolachi Raj Industrial
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Vrij verrichten van diensten
Maksimovic
Köfler e.a.
Köfler
Köfler e.a.
Hof van Justitie - Zesde kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bobek
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-104/18 P
Intellectuele eigendom
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret / EUIPO
Hof van Justitie - Vijfde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Kokott
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-199/18
C-200/18
C-343/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Pollo del Campo en Avi Coop
C.A.F.A.R. en Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola en MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Hof van Justitie - Negende kamer
IT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pikamäe
donderdag 12/09/2019
09:30
Conclusie
C-482/18
Fiscale bepalingen
Google Ireland
Hof van Justitie - Grote kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Kokott
donderdag 12/09/2019
09:30
Conclusie
C-513/18
Fiscale bepalingen
Autoservizi Giordano
Hof van Justitie - Tweede kamer
IT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 12/09/2019
09:30
Conclusie
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Hof van Justitie - Tweede kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
C-541/18
Intellectuele eigendom
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
donderdag 12/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-584/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Blue Air - Airline Management Solutions e.a.
Hof van Justitie - Derde kamer
EL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 12/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-627/18
Steunmaatregelen van de Staten
Nelson Antunes da Cunha
Hof van Justitie - Tweede kamer
PT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 12/09/2019
09:30
Conclusie
C-666/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
IT Development
Hof van Justitie - Vijfde kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Campos Sánchez-Bordona
donderdag 12/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-766/18 P
Intellectuele eigendom
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO
Hof van Justitie - Vijfde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
maandag 16/09/2019
14:30
Mondelinge behandeling
C-717/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Hof van Justitie - Grote kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:00
Mondelinge behandeling
C-610/18
Sociale zekerheid van migrerende werknemers
AFMB e.a.
Hof van Justitie - Grote kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
C-526/17
Commissie / Italië
Hof van Justitie - Vijfde kamer
IT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
C-700/17
Fiscale bepalingen
Peters
Hof van Justitie - Zesde kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
C-32/18
Sociale zekerheid van migrerende werknemers
Moser
Hof van Justitie - Achtste kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
C-47/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Riel
Hof van Justitie - Eerste kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
woensdag 18/09/2019
09:30
Conclusie
C-176/18
Intellectuele eigendom
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Hof van Justitie - Zevende kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
C-222/18
VIPA
Hof van Justitie - Vijfde kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Bot
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
C-366/18
Sociaal beleid
Ortiz Mesonero
Hof van Justitie - Zesde kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
woensdag 18/09/2019
09:30
Conclusie
Gevoegde zaken C-477/18
C-478/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar e.a.
Hof van Justitie - Vierde kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pikamäe
woensdag 18/09/2019
09:30
Conclusie
C-622/18
Intellectuele eigendom
Cooper International Spirits e.a.
Hof van Justitie - Vijfde kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
woensdag 18/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-641/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Rina
Hof van Justitie - Eerste kamer
IT null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 18/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-654/18
Interseroh
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 18/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-662/18
C-672/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Ministre de l'Action en des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Hof van Justitie - Achtste kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
woensdag 18/09/2019
09:30
Conclusie
C-678/18
Intellectuele eigendom
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Hof van Justitie - Vierde kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Campos Sánchez-Bordona
woensdag 18/09/2019
10:30
Mondelinge behandeling
C-640/18
Vennootschapsrecht
Wagram Invest
Hof van Justitie - Tweede kamer
FR null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-511/17
Lintner
Hof van Justitie - Derde kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
C-34/18
Lovasné Tóth
Hof van Justitie - Derde kamer
HU null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken C-95/18
C-96/18
Sociale zekerheid van migrerende werknemers
van den Berg en Giesen
Franzen
Hof van Justitie - Vierde kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Sharpston
donderdag 19/09/2019
09:30
Conclusie
C-244/18 P
Steunmaatregelen van de Staten
Larko / Commissie
Hof van Justitie - Tweede kamer
EL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Saugmandsgaard Øe
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
C-251/18
Handelspolitiek
Trace Sport
Hof van Justitie - Vierde kamer
NL null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
donderdag 19/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-307/18
Mededinging
Generics (UK) e.a.
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
C-467/18
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Rayonna prokuratura Lom
Hof van Justitie - Derde kamer
BG null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Campos Sánchez-Bordona
donderdag 19/09/2019
09:30
Conclusie
C-523/18
Industriebeleid
Engie Cartagena
Hof van Justitie - Vijfde kamer
ES null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Hogan
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
C-527/18
Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
Gesamtverband Autoteile-Handel
Hof van Justitie - Tweede kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Szpunar
donderdag 19/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Hof van Justitie - Eerste kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
C-544/18
Vrij verkeer van personen
Dakneviciute
Hof van Justitie - Vierde kamer
EN null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
Advocaat-generaal : Pitruzzella
donderdag 19/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
C-567/18
Intellectuele eigendom
Coty Germany
Hof van Justitie - Vijfde kamer
DE null
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-443/18
Intellectuele eigendom
Peek & Cloppenburg / EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Gerecht - Vierde kamer
DE Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
14:30
Arrest
T-603/17
Landbouw en visserij
Litouwen / Commissie
Gerecht - Eerste kamer
LT Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 04/09/2019
14:30
Arrest
T-308/18
Hamas / Raad
Gerecht - Eerste kamer
FR Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 05/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-383/17
Handelspolitiek
Hansol Paper / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 05/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-505/18
Landbouw en visserij
Hongarije / Commissie
Gerecht - Negende kamer
HU Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 05/09/2019
09:30
Arrest
T-753/18
Intellectuele eigendom
C&A / EUIPO (#BESTDEAL)
Gerecht - Negende kamer
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 06/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-568/18
Intellectuele eigendom
Local-e-motion / EUIPO - Volkswagen (WE)
Gerecht - Eerste kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
T-883/16
Energiebeleid
Polen / Commissie
Gerecht - Eerste kamer -- uitgebreid
PL Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
T-50/18
Tassi / Cour de justice de l'Union européenne
Gerecht - Derde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
T-51/18
Kleani / Cour de justice de l'Union européenne
Gerecht - Derde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
T-66/18
Tsapakidou / Cour de justice de l'Union européenne
Gerecht - Derde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-527/18
Intellectuele eigendom
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Gerecht - Eerste kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-697/18
Intellectuele eigendom
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Gerecht - Zesde kamer
DE Zaal Dalsgaard
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 10/09/2019
09:30
Arrest
T-744/18
Intellectuele eigendom
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Gerecht - Eerste kamer
ES Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka / Raad
WO Technopromexport / Raad
Gerecht - Zesde kamer
DE Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
T-286/18
Azarov / Raad
Gerecht - Zesde kamer
DE Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-524/18
Intellectuele eigendom
Billa / EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Gerecht - Negende kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-573/18
Intellectuele eigendom
Hickies / EUIPO (forme d’un lacet de chaussure)
Gerecht - Zesde kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 11/09/2019
09:30
Arrest
T-34/19
Intellectuele eigendom
Orkla Foods Danmark / EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Gerecht - Negende kamer
DA Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
T-417/16
Steunmaatregelen van de Staten
Achemos Grupė en Achema / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
T-629/17
Economische, sociale en territoriale samenhang
Tsjechische Republiek / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
CS Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 12/09/2019
09:30
Arrest
T-528/18
Ambtenarenstatuut
XI / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 13/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-341/17
Mededinging
British Airways / Commissie
Gerecht - Vierde kamer -- uitgebreid
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken T-119/07
T-207/07
Steunmaatregelen van de Staten
Italië / Commissie
Eurallumina / Commissie
Gerecht - Eerste kamer
IT Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Arrest
Gevoegde zaken T-129/07
T-130/07
Steunmaatregelen van de Staten
Ierland / Commissie
Aughinish Alumina / Commissie
Gerecht - Eerste kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
Gevoegde zaken T-778/16
T-892/16
Steunmaatregelen van de Staten
Ierland / Commissie
Apple Sales International en Apple Operations Europe / Commissie
Gerecht - Zevende kamer – uitgebreid
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-81/18
Ambtenarenstatuut
Barata / Parlement
Gerecht - Tweede kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Arrest
T-399/18
Intellectuele eigendom
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Gerecht - Tweede kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Arrest
T-464/18
Intellectuele eigendom
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Gerecht - Tweede kamer
ES Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Arrest
T-532/18
Intellectuele eigendom
Aroma Essence / EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Gerecht - Tweede kamer
EN Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
09:30
Arrest
T-634/18
Intellectuele eigendom
Geske / EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Gerecht - Tweede kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
14:30
Mondelinge behandeling
T-669/18
Intellectuele eigendom
Neoperl / EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Gerecht - Tweede kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
dinsdag 17/09/2019
15:30
Arrest
T-502/18
Intellectuele eigendom
Pharmadom / EUIPO - IRF (MediWell)
Gerecht - Derde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 18/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
Gevoegde zaken T-778/16
T-892/16
Steunmaatregelen van de Staten
Ierland / Commissie
Apple Sales International en Apple Operations Europe / Commissie
Gerecht - Zevende kamer – uitgebreid
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
woensdag 18/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-695/18
Intellectuele eigendom
Werner / EUIPO - Merck (fLORAMED)
Gerecht - Derde kamer
DE Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-386/14 RENV
Steunmaatregelen van de Staten
FIH Holding en FIH / Commissie
Gerecht - Achtste kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-153/17
Ambtenarenstatuut
FV / Raad
Gerecht - Achtste kamer
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-176/17
Intellectuele eigendom
Sequel Naturals / EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Gerecht - Vierde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-228/17
Handelspolitiek
Zhejiang Jndia Pipeline Industry / Commissie
Gerecht - Vierde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-476/17
Landbouw en visserij
Arysta LifeScience Netherlands / Commissie
Gerecht - Vierde kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-27/18 RENV
Ambtenarenstatuut
FV / Raad
Gerecht - Achtste kamer
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-378/18
Intellectuele eigendom
NHS / EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Gerecht - Achtste kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Arrest
T-678/18
Intellectuele eigendom
Società agricola Giusti Dal Col / EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Gerecht - Achtste kamer
IT Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
09:30
Mondelinge behandeling
T-708/18
Intellectuele eigendom
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
Gerecht - Achtste kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
14:30
Arrest
T-786/17
BTC / Commissie
Gerecht - Eerste kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
14:30
Arrest
T-359/18
Intellectuele eigendom
Unifarco / EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Gerecht - Eerste kamer
IT Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
14:30
Arrest
T-679/18
Intellectuele eigendom
Showroom / EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Gerecht - Eerste kamer
PL Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
donderdag 19/09/2019
14:30
Mondelinge behandeling
T-711/18
Intellectuele eigendom
Wyld / EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Gerecht - Eerste kamer
DE Blauwe zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-615/15 RENV
Institutioneel recht
LL / Parlement
Gerecht - Vijfde kamer
LT Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-125/17
BASF Grenzach / ECHA
Gerecht - Vijfde kamer -- uitgebreid
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-217/17
Steunmaatregelen van de Staten
FVE Holýšov I e.a. / Commissie
Gerecht - Zevende kamer
EN Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-433/17
Dehousse / Cour de justice de l'Union européenne
Gerecht - Derde kamer -- uitgebreid
FR Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-467/17
Ambtenarenstatuut
Barata / Parlement
Gerecht - Zesde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-610/17
ICL-IP Terneuzen en ICL Europe Coöperatief / Commissie
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-636/17
PlasticsEurope / ECHA
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-650/17
Handelspolitiek
Jinan Meide Casting / Commissie
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-673/17
Steunmaatregelen van de Staten
Port autonome du Centre en de l'Ouest e.a. / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
FR Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-674/17
Steunmaatregelen van de Staten
Le Port de Bruxelles en Région de Bruxelles-Capitale / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
FR Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-696/17
Steunmaatregelen van de Staten
Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commissie
Gerecht - Zesde kamer – uitgebreid
NL Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-755/17
Duitsland / ECHA
Gerecht - Vijfde kamer
DE Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-47/18
Ambtenarenstatuut
UZ / Parlement
Gerecht - Vijfde kamer
FR Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-65/18
Venezuela / Raad
Gerecht - Vierde kamer -- uitgebreid
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-287/18
Intellectuele eigendom
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-288/18
Intellectuele eigendom
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-367/18
Intellectuele eigendom
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-458/18
Intellectuele eigendom
Multifit / EUIPO (real nature)
Gerecht - Zevende kamer
DE Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-650/18
Intellectuele eigendom
Reaktor Group / EUIPO (REAKTOR)
Gerecht - Zevende kamer
FI Groene zaal
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-716/18
Intellectuele eigendom
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Gerecht - Vijfde kamer
FR Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF
vrijdag 20/09/2019
09:30
Arrest
T-67/19
Intellectuele eigendom
Sixsigma Networks Mexico / EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Gerecht - Vijfde kamer
EN Grande salle - Annexe "C"
Verzoekschrift (PB) HTML / PDF