Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 06/09/2022
09:30
Rozprawa
T-295/20
Aquind i in. / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
C-391/20
Swobodny przepływ osób
Boriss Cilevičs i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Emiliou
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
C-624/20
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nature du droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
sroda 07/09/2022
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-38/21
C-232/21
C-47/21
BMW Bank
Volkswagen Bank i Audi Bank
C. Bank i Bank D. K.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-631/19
Energia
BNetzA / ACER
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-642/19
Pomoc państwa
JCDecaux Street Furniture Belgium / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-793/19
Pomoc państwa
Tirreno Power / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-794/19
Pomoc państwa
Set / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-91/20
Regulamin pracowniczy urzędników
WT / Komisja
Sąd - Czwartej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Rozprawa
T-164/20
Regulamin pracowniczy urzędników
BG / Parlament
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-217/20
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EL Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-302/20
T-303/20
T-307/20
Poliyka gospodarcza
Del Valle Ruíz i in. / CRU
Arias Mosquera i in. / CRU
Calatrava Real State 2015 / CRU
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-470/20
Regulamin pracowniczy urzędników
DD / FRA
Sąd - Czwartej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-529/20
Regulamin pracowniczy urzędników
LR / Europejski Bank Inwestycyjny
Sąd - Siódma izba w składzie powiększonym
ES Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-651/20
Regulamin pracowniczy urzędników
KL / Europejski Bank Inwestycyjny
Sąd - Czwartej izby
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-713/20
Regulamin pracowniczy urzędników
OQ / Komisja
Sąd - Czwartej izby
HR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-751/20
Regulamin pracowniczy urzędników
KL / Europejski Bank Inwestycyjny
Sąd - Czwartej izby
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-40/21
Rolnictwo
Słowacja / Komisja
Sąd - Czwartej izby
SK Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-123/21
Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
PL Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-155/21
Własność intelektualna
Völkl / EUIPO - Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)
Sąd - Piątej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-156/21
Własność intelektualna
Völkl / EUIPO - Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)
Sąd - Piątej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-217/21
Regulamin pracowniczy urzędników
SB / eu-LISA
Sąd - Ósma izba
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-341/21
Regulamin pracowniczy urzędników
Rauff-Nisthar / Komisja
Sąd - Czwartej izby
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-353/21
Własność intelektualna
KTM Fahrrad / EUIPO - KTM (R2R)
Sąd - Dziewiąta izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-448/21
Saure / Komisja
Sąd - Ósma izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-486/21
Regulamin pracowniczy urzędników
OE / Komisja
Sąd - Czwartej izby
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-521/21
Własność intelektualna
6Minutes Media / EUIPO - ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network)
Sąd - Szóstej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-627/21
Własność intelektualna
Segimerus / EUIPO - Karsten Manufacturing (MONSOON)
Sąd - Dziesiąta izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-651/21
Saure / Komisja
Sąd - Ósma izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-699/21
Własność intelektualna
Peace United / EUIPO - 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-730/21
Własność intelektualna
Łosowski / EUIPO - Skawiński (KOMBI)
Sąd - Szóstej izby
PL Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-754/21
Własność intelektualna
Peace United / EUIPO - 1906 Collins (bâoli)
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 07/09/2022
09:30
Wyrok
T-9/22
Własność intelektualna
Olimp Laboratories / EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT)
Sąd - Szóstej izby
PL Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-614/20
Transport
Lux Express Estonia
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ET Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-659/20
Ministerstvo životního prostředí (Perroquets Ara hyacinthe)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
CS Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Medina
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-707/20
Swobodny przepływ kapitału
Gallaher
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Rantos
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-716/20
Polityka przemysłowa
RTL Television
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PT Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-25/21
Konkurencja
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-80/21
C-81/21
C-82/21
D.B.P. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères)
M. (Crédit hypothécaire libellé en devises étrangères)
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
PL Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Collins
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-98/21
Podatki
Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
DE Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-119/21 P
PlasticsEurope / ECHA
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
C-123/21 P
Polityka handlowa
Changmao Biochemical Engineering / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-132/21
Zbliżanie ustawodawstw
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
HU Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-162/21
Rolnictwo
Pesticide Action Network Europe i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-263/21
Własność intelektualna
Ametic
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Collins
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-270/21
Swobodny przepływ osób
A (Enseignant d’école maternelle)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
FI Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Emiliou
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-279/21
Stosunki zewnętrzne
Udlændingenævnet
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DA Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-323/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Pluralité de demandes)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-324/21
C-325/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Pluralité de demandes)
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e.a. (Délai de transfert - Pluralité de demandes)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-356/21
Polityka socjalna
TP (Monteur audiovisuel pour la télévision publique)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PL Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Ćapeta
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-368/21
Podatki
Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
DE Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-378/21
Podatki
Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals)
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
DE Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
C-393/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Lufthansa Technik AERO Alzey
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-399/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
IRnova
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
SV Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-448/21
Zbliżanie ustawodawstw
Banco BPI
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PT Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 08/09/2022
09:30
Opinia
C-472/21
Własność intelektualna
Monz Handelsgesellschaft International
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 08/09/2022
09:30
Wyrok
C-507/21 P
Polityka handlowa
Puma i in. / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
EN Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
C-580/21
EEW Energy from Waste
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
T-77/20
Rolnictwo
Ascenza Agro i Industrias Afrasa / Komisja
Sąd - Siódma izba w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
T-304/20
Poliyka gospodarcza
Molina Fernández / CRU
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
ES Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
T-296/21
Regulamin pracowniczy urzędników
SU / AEAPP
Sąd - Czwartej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
T-330/21
Polityka socjalna
EWC Academy / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 08/09/2022
09:30
Rozprawa
T-623/21
Własność intelektualna
Puma / EUIPO - Vaillant (Puma)
Sąd - Szóstej izby
DE Salle rouge
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 09/09/2022
09:30
Rozprawa
T-330/20
Poliyka gospodarcza
ACMO i in. / CRU
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 09/09/2022
09:30
Rozprawa
T-530/21
Własność intelektualna
Pierre Lannier / EUIPO - Pierre Lang Trading (PL)
Sąd - Dziesiąta izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 12/09/2022
09:30
Rozprawa
T-522/20
Pomoc państwa
Carpatair / Komisja
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 12/09/2022
09:30
Rozprawa
T-684/21
Własność intelektualna
Mostostal / EUIPO - Polimex - Mostostal (MOSTOSTAL)
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 12/09/2022
14:30
Rozprawa
T-294/21
Własność intelektualna
Joules / EUIPO - Star Gold (Jules Gents)
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 13/09/2022
09:30
Wyrok
C-45/21
Swobodne świadczenie usług
Banka Slovenije
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
wtorek 13/09/2022
09:30
Rozprawa
T-738/21
Własność intelektualna
Bora Creations / EUIPO (essence)
Sąd - W składzie jednego sędziego
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Rozprawa
C-255/21
Swobodne świadczenie usług
Reti Televisive Italiane
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Rozprawa
C-320/21 P
Pomoc państwa
Ryanair / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Rozprawa
C-321/21 P
Pomoc państwa
Ryanair / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Rozprawa
C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-604/18
Konkurencja
Google i Alphabet / Commission (Google Android)
Sąd - Szósta izba w składzie powiększonym
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-744/19
Polityka handlowa
Methanol Holdings (Trinidad) / Komisja
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-865/19
Polityka handlowa
Nevinnomysskiy Azot i NAK "Azot" / Komisja
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-371/20
T-554/20
Pollinis France / Komisja
Sąd - Szósta izba w składzie powiększonym
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-575/20
Transport
SŽ - Tovorni promet / Komisja
Sąd - Piątej izby
SL Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-179/21
Regulamin pracowniczy urzędników
QN / Komisja
Sąd - Ósma izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-260/21
T-306/21
Pomoc państwa
E. Breuninger / Komisja
Falke / Komisja
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-367/21
T-432/21
Własność intelektualna
Sushi&Food Factor / EUIPO (READY 4YOU)
Sąd - Piątej izby
PL Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Rozprawa
T-401/21
Prawo instytucjonalne
KN / Parlament
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-416/21
Własność intelektualna
Itinerant Show Room / EUIPO - Save the Duck (ITINERANT)
Sąd - Dziewiąta izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-417/21
Własność intelektualna
Itinerant Show Room / EUIPO - Save the Duck (ITINERANT)
Sąd - Dziewiąta izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-423/21
Własność intelektualna
Gioioso / EUIPO - Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT)
Sąd - Dziewiąta izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-457/21
Własność intelektualna
Coulter Ventures / EUIPO - iWeb (R)
Sąd - Szóstej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-498/21
Własność intelektualna
Lotion / EUIPO (BLACK IRISH)
Sąd - Drugiej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-607/21
Własność intelektualna
Blueroots Technology / EUIPO - Rezk-Salama i Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)
Sąd - Piątej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-609/21
Własność intelektualna
Privatbrauerei Eichbaum / EUIPO - Anchor Brewing Company (STEAM)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-705/21
Własność intelektualna
Balaban / EUIPO (Stahlwerk)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-706/21
Własność intelektualna
Balaban / EUIPO (Stahlwerkstatt)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-737/21
Własność intelektualna
Refractory Intellectual Property / EUIPO (e-tech)
Sąd - Drugiej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
09:30
Wyrok
T-795/21
Własność intelektualna
Protectoplus / EUIPO (Li-SAFE)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
14:30
Rozprawa
T-2/21
Własność intelektualna
Emmentaler Switzerland / EUIPO (EMMENTALER)
Sąd - Dziesiąta izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
14:30
Rozprawa
T-443/21
Własność intelektualna
YAplus DBA Yoga Alliance / EUIPO - Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 14/09/2022
15:00
Rozprawa
T-525/21
Pomoc państwa
E. Breuninger / Komisja
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-420/20
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-669/20
Veridos
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-675/20 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Brown / Komisja i Rada
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 15/09/2022
09:30
Opinia
C-695/20
Podatki
Fenix International
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Rantos
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-705/20
Pomoc państwa
Fossil (Gibraltar)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-4/21
Zbliżanie ustawodawstw
Fédération des entreprises de la beauté
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-18/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Uniqa Versicherungen
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Collins
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-22/21
Obywatelstwo Unii
Minister for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers cousin d’un citoyen de l’Union)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 15/09/2022
09:30
Opinia
C-46/21 P
Energia
ACER / Aquind
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-58/21
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Rechtsanwaltskammer Wien
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 15/09/2022
09:30
Rozprawa
C-128/21
Konkurencja
Lietuvos notarų rūmai i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-227/21
Podatki
HA.EN.
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 15/09/2022
09:30
Opinia
C-292/21
Swobodne świadczenie usług
CNAE i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Emiliou
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-326/21 P
Poliyka gospodarcza
PNB Banka / BCE
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 15/09/2022
09:30
Opinia
C-343/21
Rolnictwo
Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Medina
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-347/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
DD (Réitération de l’audition d’un témoin)
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Collins
czwartek 15/09/2022
09:30
Opinia
C-396/21
FTI Touristik (Voyage à forfait aux Îles Canaries)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Medina
czwartek 15/09/2022
09:30
Opinia
C-407/21
UFC - Que choisir i CLCV
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Medina
czwartek 15/09/2022
09:30
Wyrok
C-416/21
J. Sch. Omnibusunternehmen i K. Reisen
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 15/09/2022
09:30
Rozprawa
C-574/21
Swobodny przepływ osób
02 Czech Republic
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
CS sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 15/09/2022
09:30
Rozprawa
T-868/19
Nouryon Industrial Chemicals i in. / Komisja
Sąd - Czwartej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 15/09/2022
09:30
Rozprawa
T-568/21
Własność intelektualna
Harbaoui / EUIPO - Google (GC GOOGLE CAR)
Sąd - W składzie jednego sędziego
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 15/09/2022
11:00
Rozprawa
T-569/21
Własność intelektualna
Harbaoui / EUIPO - Google (GOOGLE CAR)
Sąd - W składzie jednego sędziego
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF