Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
poniedzialek 27/05/2019
09:30
Wyrok
C-509/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PF (Procureur général de Lituanie)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
poniedzialek 27/05/2019
09:30
Wyrok
C-82/19 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PI (Parquet de Zwickau)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 04/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-609/17
C-610/17
Polityka socjalna
TSN
AKT
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 04/06/2019
09:30
Opinia
C-18/18
Swobodne świadczenie usług
Glawischnig-Piesczek
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 04/06/2019
09:30
Rozprawa
C-482/18
Podatki
Google Ireland
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
C-38/17
GT
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 05/06/2019
09:30
Opinia
C-641/17
Swobodny przepływ kapitału
College Pension Plan of British Columbia
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
C-142/18
Zbliżanie ustawodawstw
Skype Communications
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 05/06/2019
09:30
Opinia
C-189/18
Podatki
Glencore Agriculture Hungary
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
C-234/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
„AGRO IN 2001“
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
BG sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
C-394/18
Swoboda przedsiębiorczości
I.G.I.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
C-544/18
Swobodny przepływ osób
HM Revenue & Customs
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
T-433/15
Prawo instytucjonalne
Bank Saderat / Rada
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
T-616/17 RENV
Regulamin pracowniczy urzędników
Siragusa / Rada
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
T-14/18
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Sąd - Czwartej izby
EL Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
T-229/18
Własność intelektualna
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Sąd - Pierwszej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
T-272/18
Własność intelektualna
EBM Technologies / EUIPO (MobiPACS)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
T-273/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Bernaldo de Quirós / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-659/17
Pomoc państwa
Azienda Napoletana Mobilità
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-13/18
C-126/18
Podatki
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
HU sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-33/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
V
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-58/18
Schyns
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-223/18 P
Własność intelektualna
Deichmann / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-233/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Haqbin
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-264/18
P.M. i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-302/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières i suffisantes)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
C-341/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-361/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Weil
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-503/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Barnett / CESE
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-399/17
Prawo instytucjonalne
Dalli / Komisja
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-539/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-540/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-541/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-542/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-543/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-588/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-589/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-590/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-591/17
Kaluzula arbitrażowa
Europejski Bank Inwestycyjny / Syrie
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-614/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Bonnafous / EACEA
Sąd - Trzeciej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
T-778/17
Pomoc państwa
Autostrada Wielkopolska / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-43/18
Własność intelektualna
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Sąd - Ósma izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-191/18
Własność intelektualna
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Sąd - Ósma izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-192/18
Własność intelektualna
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Sąd - Ósma izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-209/18
Własność intelektualna
Porsche / EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-210/18
Własność intelektualna
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-220/18
Własność intelektualna
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-221/18
Własność intelektualna
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Rada
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
T-301/18
Yanukovych / Rada
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-449/18
Własność intelektualna
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Sąd - Szóstej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-515/17 P
C-561/17 P
Zasady prawa wspólnotowego
Uniwersytet Wrocławski / REA
Polska / Uniwersytet Wrocławski i REA
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 11/06/2019
09:30
Wyrok
T-478/16
Frank / Komisja
Sąd - Piątej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Wyrok
T-462/17
Regulamin pracowniczy urzędników
TO / AEE
Sąd - Piątej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Wyrok
T-138/18
Regulamin pracowniczy urzędników
De Esteban Alonso / Komisja
Sąd - Piątej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Rozprawa
T-492/18
Własność intelektualna
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
14:30
Rozprawa
T-404/18
Własność intelektualna
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-628/17
Orange Polska
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-705/17
Własność intelektualna
Hansson
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
SV sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-43/18
CFE
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-185/18
Podatki
Oro Efectivo
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 12/06/2019
09:30
Opinia
C-222/18
VIPA
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-321/18
Terre wallonne
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-405/18
Swobodny przepływ osób
AURES Holdings
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-622/18
Własność intelektualna
Cooper International Spirits i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
T-167/17
Regulamin pracowniczy urzędników
RV / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
T-337/17
Konkurencja
Air France-KLM / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
T-583/17
Własność intelektualna
EOS Deutscher Inkasso-Dienst / EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Sąd - Szóstej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
T-291/18
Własność intelektualna
Biedermann Technologies / EUIPO (Compliant Constructs)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
T-346/18
Własność intelektualna
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Sąd - Trzeciej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-664/17
Polityka socjalna
Ellinika Nafpigeia
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-22/18
Obywatelstwo Unii
TopFit i Biffi
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-75/18
Podatki
Vodafone Magyarország
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-193/18
Zbliżanie ustawodawstw
Google
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-203/18
C-374/18
Swobodny przepływ osób
Deutsche Post i Leymann
UPS Deutschland i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-261/18
Komisja / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-317/18
Polityka socjalna
Correia Moreira
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-363/18
Zbliżanie ustawodawstw
Organisation juive européenne i Vignoble Psagot
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-364/18
C-365/18
Energia
Eni
Shell Italia
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-377/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-420/18
Podatki
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
C-450/18
Polityka socjalna
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-505/18
Pomoc państwa
COPEBI
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
C-523/18
Polityka przemysłowa
Engie Cartagena
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-248/17 RENV
Regulamin pracowniczy urzędników
CC / Parlament
Sąd - Ósma izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
T-338/17
Konkurencja
Air France / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-75/18
Własność intelektualna
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Sąd - Siódma izba
CS Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-74/18
Własność intelektualna
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Sąd - Ósma izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
T-225/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Manéa / CdT
Sąd - Siódma izba
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-244/18
Synergy Hellas / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
EL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-299/18
Strabag Belgium / Parlament
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-357/18
Własność intelektualna
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Sąd - Ósma izba
PT Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-366/18
Własność intelektualna
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-392/18
Własność intelektualna
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-398/18
Własność intelektualna
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-453/18
T-454/18
Własność intelektualna
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
T-500/18
Własność intelektualna
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-652/18
Własność intelektualna
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Sąd - Dziewiąta izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 17/06/2019
14:30
Rozprawa
C-211/18
Podatki
Idealmed III
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
PT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Wyrok
C-591/17
Obywatelstwo Unii
Austria / Niemcy
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
wtorek 18/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-152/18 P
C-153/18 P
Poliyka gospodarcza
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 18/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-558/18
C-563/18
Zasady prawa wspólnotowego
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Rozprawa
T-607/15
Polityka handlowa
Yieh United Steel / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-624/15
T-694/15
T-704/15
Pomoc państwa
European Food i in. / Komisja
Micula / Komisja
Micula i in. / Komisja
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Wyrok
T-828/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Quadri di Cardano / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Rozprawa
T-434/18
Własność intelektualna
Vans / EUIPO (ULTRARANGE)
Sąd - Pierwszej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Wyrok
T-569/18
Własność intelektualna
W. Kordes' Söhne Rosenschulen / EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-612/16
Polityka handlowa
C & J Clark International
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-607/17
Swoboda przedsiębiorczości
Memira Holding
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
SV sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-608/17
Swoboda przedsiębiorczości
Holmen
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
SV sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-660/17 P
Konkurencja
RF / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-41/18
Meca
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
IT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 19/06/2019
09:30
Opinia
C-93/18
Obywatelstwo Unii
Bajratari
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 19/06/2019
09:30
Rozprawa
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Rozprawa
C-578/18
Energia
Energiavirasto
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FI sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-353/15
Pomoc państwa
NeXovation / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-373/15
Pomoc państwa
Ja zum Nürburgring / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-179/16 RENV
Własność intelektualna
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-180/16 RENV
Własność intelektualna
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-181/16 RENV
Własność intelektualna
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-182/16 RENV
Własność intelektualna
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-183/16 RENV
Własność intelektualna
L'Oréal / EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-307/17
Własność intelektualna
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Rozprawa
T-326/17
Konkurencja
Air Canada / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-28/18
Własność intelektualna
Marriott Worldwide / EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Sąd - Czwartej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-213/18
Własność intelektualna
Brita / EUIPO (Forme d'un robinet)
Sąd - Czwartej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-479/18
Własność intelektualna
Multifit / EUIPO (Premiere)
Sąd - W składzie jednego sędziego
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-458/15
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
K.P.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-1/18
Unia celna
Oribalt Rīga
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-72/18
Polityka socjalna
Ustariz Aróstegui
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-100/18
Zbliżanie ustawodawstw
Línea Directa Aseguradora
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-192/18
Zasady prawa wspólnotowego
Komisja / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-213/18
Transport
Guaitoli i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Rozprawa
C-276/18
Podatki
KrakVet Marek Batko
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-291/18
Podatki
Grup Servicii Petroliere
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
RO sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-404/18
Polityka socjalna
Hakelbracht i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 20/06/2019
09:30
Rozprawa
C-454/18
Energia
Baltic Cable
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
SV sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
T-578/17
Pomoc państwa
a&o hostel and hotel Berlin / Komisja
Sąd - Szóstej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
T-389/18
Własność intelektualna
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU)
Sąd - Piątej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
T-390/18
Własność intelektualna
Nonnemacher / EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Sąd - Piątej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Rozprawa
T-428/18
Własność intelektualna
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 21/06/2019
09:30
Rozprawa
T-67/18
Rolnictwo
Probelte / Komisja
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 24/06/2019
14:30
Wyrok
C-573/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Popławski
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
poniedzialek 24/06/2019
14:30
Rozprawa
C-66/18
Swobodne świadczenie usług
Komisja / Hongrie (Enseignement supérieur)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 24/06/2019
14:30
Wyrok
C-619/18
Zasady prawa wspólnotowego
Komisja / Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
wtorek 25/06/2019
09:30
Rozprawa
T-19/18
Rolnictwo
Litwa / Komisja
Sąd - Drugiej izby
LT Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
C-723/17
Craeynest i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
C-729/17
Swobodny przepływ osób
Komisja / Grecja
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 26/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Własność intelektualna
Tulliallan Burlington / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
C-159/18
Transport
Moens
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
C-247/18 P
Polityka socjalna
Włochy / Commission (Vérifications nécessaires)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 26/06/2019
09:30
Opinia
C-255/18
Zbliżanie ustawodawstw
State Street Bank International
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 26/06/2019
09:30
Opinia
C-386/18
Polityka rybołówstwa
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 26/06/2019
09:30
Opinia
C-396/18
Transport
Cafaro
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
C-407/18
Addiko Bank
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
SL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
T-466/16
Poliyka gospodarcza
NRW. Bank / CRU
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Rozprawa
T-350/17
Konkurencja
Singapore Airlines i Singapore Airlines Cargo / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
T-474/17
Rolnictwo
Portugalia / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
PT Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
T-617/17
Prawo instytucjonalne
Vialto Consulting / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
EL Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Rozprawa
T-21/18
Rolnictwo
Polska / Komisja
Sąd - Szóstej izby
PL Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Własność intelektualna
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Sąd - Ósma izba
PL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
09:30
Wyrok
T-651/18
Własność intelektualna
Balani Balani i in. / EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Sąd - Ósma izba
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
11:00
Rozprawa
C-427/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
SEAE / Alba Aguilera i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 26/06/2019
14:30
Rozprawa
T-689/18
Własność intelektualna
Executive Selling / EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:00
Rozprawa
C-228/18
Konkurencja
Budapest Bank i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
C-597/17
Podatki
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 27/06/2019
09:30
Rozprawa
C-114/18
Zbliżanie ustawodawstw
Sandoz i Hexal
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Opinia
C-274/18
Polityka socjalna
Schuch-Ghannadan
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
C-348/18
Rolnictwo
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 27/06/2019
09:30
Opinia
C-379/18
Transport
Deutsche Lufthansa
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 27/06/2019
09:30
Opinia
C-445/18
Rolnictwo
Vaselife International i Chrysal International
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
C-518/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 27/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zasady prawa wspólnotowego
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
T-20/17
Pomoc państwa
Węgry / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
HU Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
T-135/18
Prawo instytucjonalne
Szegedi / Parlament
Sąd - Szóstej izby
HU Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
T-268/18
Własność intelektualna
Luciano Sandrone / EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Sąd - Siódma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
T-334/18
Własność intelektualna
Bodegas Altún / EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Sąd - Szóstej izby
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Wyrok
T-385/18
Własność intelektualna
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 27/06/2019
09:30
Rozprawa
T-700/18
Własność intelektualna
Kalypso Media Group / EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 28/06/2019
09:30
Wyrok
T-741/16
Polityka handlowa
Changmao Biochemical Engineering / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 28/06/2019
09:30
Rozprawa
T-334/17
Konkurencja
Cargolux Airlines / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 28/06/2019
09:30
Wyrok
T-64/18
Prawo instytucjonalne
Alfamicro / Komisja
Sąd - Drugiej izby
PT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 28/06/2019
09:30
Wyrok
T-340/18
Własność intelektualna
Gibson Brands / EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 28/06/2019
09:30
Rozprawa
T-361/18
Własność intelektualna
APEDA / EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 28/06/2019
09:30
Wyrok
T-377/18
Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals / EMA
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 02/07/2019
09:30
Rozprawa
C-274/14
Pomoc państwa
Banco de Santander
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 02/07/2019
09:30
Opinia
C-240/18 P
Własność intelektualna
Constantin Film Produktion / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 02/07/2019
09:30
Rozprawa
T-323/17
Konkurencja
Martinair Holland / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 02/07/2019
09:30
Rozprawa
T-31/18
Izuzquiza i Semsrott / Frontex
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 02/07/2019
14:30
Rozprawa
T-325/17
Konkurencja
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
C-644/17
Polityka handlowa
Eurobolt
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
C-668/17 P
Własność intelektualna
Viridis Pharmaceutical / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
C-242/18
Podatki
UniCredit Leasing
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
BG sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
C-316/18
Podatki
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
C-387/18
Swobodny przepływ towarów
Delfarma
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 03/07/2019
09:30
Rozprawa
C-389/18
Podatki
Brussels Securities
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 03/07/2019
09:30
Rozprawa
C-465/18
Swobodne świadczenie usług
Comune di Bernareggio
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
IT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
T-573/16
Regulamin pracowniczy urzędników
PT / Europejski Bank Inwestycyjny
Sąd - Czwartej izby
SV Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 03/07/2019
09:30
Rozprawa
T-340/17
Konkurencja
Japan Airlines / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 03/07/2019
09:30
Wyrok
T-602/17
Rolnictwo
Hiszpania / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 03/07/2019
09:30
Rozprawa
T-545/18
Regulamin pracowniczy urzędników
YL / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 04/07/2019
09:30
Wyrok
C-377/17
Swobodne świadczenie usług
Komisja / Niemcy
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 04/07/2019
09:30
Wyrok
C-393/17
Kirschstein
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 04/07/2019
09:30
Wyrok
C-622/17
Swobodne świadczenie usług
Baltic Media Alliance
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
LT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 04/07/2019
09:30
Wyrok
C-624/17
Tronex
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 04/07/2019
09:30
Opinia
C-56/18 P
Pomoc państwa
Komisja / Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 04/07/2019
09:30
Wyrok
C-99/18 P
Własność intelektualna
FTI Touristik / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 04/07/2019
09:30
Opinia
C-323/18
Podatki
Tesco-Global Áruházak
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 04/07/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-477/18
C-478/18
Zbliżanie ustawodawstw
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 04/07/2019
09:30
Wyrok
T-598/17
Rolnictwo
Włochy / Komisja
Sąd - Ósma izba
IT Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 04/07/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-163/18
T-164/18
T-165/18
T-166/18
T-167/18
T-168/18
T-169/18
Amisi Kumba / Rada
Kampete / Rada
Kahimbi Kasagwe / Rada
Ilunga Luyoyo / Rada
Kanyama / Rada
Numbi / Rada
Kibelisa Ngambasai / Rada
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 04/07/2019
09:30
Rozprawa
T-498/18
Własność intelektualna
ZPC Flis / EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Sąd - Ósma izba
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 04/07/2019
14:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-170/18
T-171/18
T-172/18
T-173/18
T-174/18
T-175/18
T-176/18
T-177/18
Kande Mupompa / Rada
Boshab / Rada
Akili Mundos / Rada
Ramazani Shadary / Rada
Mutondo / Rada
Ruhorimbere / Rada
Mende Omalanga / Rada
Kazembe Musonda / Rada
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 05/07/2019
09:30
Rozprawa
T-343/17
Konkurencja
Cathay Pacific Airways / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 05/07/2019
09:30
Rozprawa
T-241/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Bruno / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 08/07/2019
14:30
Rozprawa
C-457/18
Zasady prawa wspólnotowego
Słowenia / Croatie
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
poniedzialek 08/07/2019
14:30
Rozprawa
T-211/18
Vanda Pharmaceuticals / Komisja
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:00
Rozprawa
C-311/18
Zbliżanie ustawodawstw
Facebook Ireland i Schrems
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:00
Opinia
C-414/18
Zbliżanie ustawodawstw
Iccrea Banca
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 09/07/2019
09:30
Rozprawa
T-342/17
Konkurencja
Deutsche Lufthansa i in. / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Wyrok
T-746/17
Własność intelektualna
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-748/17
T-770/17
Własność intelektualna
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (iBeat)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (iBeat)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Wyrok
T-749/17
Własność intelektualna
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Wyrok
T-53/18
Zbliżanie ustawodawstw
Niemcy / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Wyrok
T-253/18
Regulamin pracowniczy urzędników
VY / Komisja
Sąd - Trzeciej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Rozprawa
T-295/18
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Wyrok
T-397/18
Własność intelektualna
Hugo's Hotel / EUIPO - H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
09:30
Rozprawa
T-547/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Teeäär / BCE
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
14:30
Rozprawa
T-22/18
Rolnictwo
Bułgaria / Komisja
Sąd - Drugiej izby
BG Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 09/07/2019
15:00
Rozprawa
T-592/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Wywiał-Prząda / Komisja
Sąd - Piątej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-649/17
Amazon EU
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-722/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Reitbauer i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-19/18 P
Prawo instytucjonalne
VG / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-26/18
Podatki
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-39/18 P
Konkurencja
Komisja / Icap i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-89/18
Stosunki zewnętrzne
A
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DA null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-163/18
Transport
HQ i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-249/18
Unia celna
CEVA Freight Holland
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-273/18
Podatki
Kuršu zeme
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
LV null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-345/18 P
Polityka handlowa
Caviro Distillerie i in. / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 10/07/2019
09:30
Wyrok
C-410/18
Swobodny przepływ osób
Aubriet
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 10/07/2019
09:30
Opinia
C-467/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Rayonna prokuratura Lom
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
BG null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 10/07/2019
09:30
Rozprawa
T-628/18
Własność intelektualna
E.J. Papadopoulos / EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Sąd - Ósma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 10/07/2019
14:00
Rozprawa
T-227/18
Konkurencja
Microsemi Europe i Microsemi / Komisja
Sąd - Drugiej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-697/17
Telecom Italia
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-716/17
Swobodny przepływ osób
A
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DA null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-91/18
Podatki
Komisja / Grèce (Tsipouro)
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
EL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-103/18
C-429/18
Polityka socjalna
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
C-298/18
Polityka socjalna
Grafe i Pohle
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-304/18
Komisja / Italie (Ressources propres - Recouvrement d'une dette douanière)
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Swobodne świadczenie usług
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
C-380/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-381/18
C-382/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
C-395/18
Tim
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-398/18
C-428/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Bocero Torrico
Bode
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
C-400/18
Podatki
Infohos
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-416/18 P
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Azarov / Rada
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
C-421/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-434/18
Komisja / Italie (Programme national - déchets radioactifs)
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
C-447/18
Swobodny przepływ osób
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
SK null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 11/07/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-469/18
C-470/18
Podatki
Belgische Staat
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
C-502/18
Transport
České aerolinie
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
CS null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 11/07/2019
09:30
Rozprawa
C-582/18 P
Konkurencja
Viscas / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Rozprawa
C-589/18 P
Konkurencja
Furukawa Electric / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Rozprawa
C-590/18 P
Konkurencja
Fujikura / Commision
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-522/15
Konkurencja
CCPL i in. / Komisja
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-523/15
Konkurencja
Italmobiliare i in. / Komisja
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-530/15
Konkurencja
Huhtamäki i Huhtamaki Flexible Packaging Germany / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-582/15
Konkurencja
Silver Plastics i Johannes Reifenhäuser / Komisja
Sąd - Siódma izba
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-805/16
Kaluzula arbitrażowa
IPPT PAN / Komisja i REA
Sąd - Siódma izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-838/16
Prawo instytucjonalne
BP / FRA
Sąd - Piątej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-888/16
Regulamin pracowniczy urzędników
BP / FRA
Sąd - Piątej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-185/17
PlasticsEurope / ECHA
Sąd - Piątej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Rozprawa
T-324/17
Konkurencja
SAS Cargo Group i in. / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Wyrok
T-349/18
Własność intelektualna
Hauzenberger / EUIPO (TurboPerformance)
Sąd - Czwartej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-559/18
T-560/18
Własność intelektualna
Atos Medical / EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Pansements médicaux)
Sąd - Dziewiąta izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Rozprawa
C-591/18 P
Konkurencja
Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-244/16
T-285/17
Yanukovych / Rada
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-245/16
T-286/17
Yanukovych / Rada
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-894/16
Pomoc państwa
Air France / Komisja
Sąd - Szósta izba w składzie powiększonym
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-274/18
Klymenko / Rada
Sąd - Szóstej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-284/18
Arbuzov / Rada
Sąd - Szóstej izby
CS Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-285/18
Pshonka / Rada
Sąd - Szóstej izby
CS Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-289/18
Pshonka / Rada
Sąd - Szóstej izby
CS Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-305/18
Klyuyev / Rada
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
14:30
Wyrok
T-601/18
Własność intelektualna
Wewi Mobile / EUIPO (Fi Network)
Sąd - Szóstej izby
ES Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 11/07/2019
15:00
Rozprawa
C-593/18 P
Konkurencja
ABB i ABB / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-94/15 RENV
Rolnictwo
Binca Seafoods / Komisja
Sąd - Piątej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-762/15
Konkurencja
Sony i Sony Electronics / Komisja
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-763/15
Konkurencja
Sony Optiarc i Sony Optiarc America / Komisja
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-772/15
Konkurencja
Quanta Storage / Komisja
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-1/16
Konkurencja
Hitachi-LG Data Storage i Hitachi-LG Data Storage Korea / Komisja
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-8/16
Konkurencja
Toshiba Samsung Storage Technology i Toshiba Samsung Storage Technology Korea / Komisja
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-289/17
Pomoc państwa
Keolis CIF i in. / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-291/17
Pomoc państwa
Transdev i in. / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-292/17
Pomoc państwa
Région Île-de-France / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-309/17
Pomoc państwa
Optile / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-330/17
Pomoc państwa
Ceobus i in. / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Rozprawa
T-344/17
Konkurencja
Latam Airlines Group i Lan Cargo / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-738/17
Pomoc państwa
STIF-IDF / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-54/18
Własność intelektualna
Fashion Energy / EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Rozprawa
T-372/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Colombani / SEAE
Sąd - Drugiej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-412/18
Własność intelektualna
mobile.de / EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
09:30
Wyrok
T-467/18
Własność intelektualna
Audimas / EUIPO - Audi (AUDIMAS)
Sąd - Piątej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 12/07/2019
14:30
Rozprawa
T-257/18
Pomoc państwa
Iberpotash / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 15/07/2019
09:30
Rozprawa
C-507/18
Zasady prawa wspólnotowego
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF