Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
poniedzialek 15/07/2019
09:30
Rozprawa
C-507/18
Zasady prawa wspólnotowego
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-40/17
Zbliżanie ustawodawstw
Fashion ID
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie i Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-469/17
Własność intelektualna
Funke Medien NRW
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-476/17
Własność intelektualna
Pelham i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-516/17
Własność intelektualna
Spiegel Online
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-556/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Torubarov
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-589/17
Unia celna
Prenatal
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-620/17
Zasady prawa wspólnotowego
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
HU sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-654/17 P
Pomoc państwa
Bayerische Motoren Werke / Komisja i Freistaat Sachsen
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-659/17
Pomoc państwa
Azienda Napoletana Mobilità
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-680/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Vethanayagam i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-715/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
PL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-718/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-719/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
CS sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-16/18
Swobodne świadczenie usług
Dobersberger
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-38/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Gambino i Hyka
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-124/18 P
Własność intelektualna
Red Bull / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-209/18
Swobodne świadczenie usług
Komisja / Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets i vétérinaires)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-354/18
Transport
Rusu
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-360/18
Rolnictwo
Cargill Deutschland
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-385/18
Pomoc państwa
Arriva Italia i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-388/18
Podatki
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-418/18 P
Prawo instytucjonalne
Puppinck i in. / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-421/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-432/18
Rolnictwo
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-433/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Aktiva Finants
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FI sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-436/18 P
Polityka handlowa
Shanxi Taigang Stainless Steel / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-435/18
Konkurencja
Otis Gesellschaft i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-451/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Tibor-Trans
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
HU sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-460/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
HK / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-468/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
R (Compétence responsabilité parentale i obligation alimentaire)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Wyrok
C-481/18
Komisja / Italie (Tissus i cellules d’origine humaine)
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
poniedzialek 29/07/2019
10:00
Opinia
C-555/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar