Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
poniedzialek 29/04/2019
15:00
Rozprawa
C-323/18
Podatki
Tesco-Global Áruházak
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinie Trybunału
Avis 1/17
Prawo instytucjonalne
Accord ECG UE-Canada
Trybunał Sprawiedliwości - Posiedzenie w pełnym składzie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-556/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Torubarov
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Wyrok
C-611/17
Polityka rybołówstwa
Włochy / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-620/17
Zasady prawa wspólnotowego
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-128/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Dorobantu
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-198/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
CeDe Group
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-390/18
Swobodne świadczenie usług
AIRBNB Ireland
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 30/04/2019
09:30
Rozprawa
C-414/18
Zbliżanie ustawodawstw
Iccrea Banca
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-508/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-509/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-82/19 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-516/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Alvarez y Bejarano i in. / Komisja
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-523/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Ardalic i in. / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-536/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Alvarez y Bejarano i in. / Komisja
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-542/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Ardalic i in. / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-737/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Wattiau / Parlament
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-136/18
Własność intelektualna
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-214/18
Prawo instytucjonalne
Briois / Parlament
Sąd - Siódma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Rozprawa
T-385/18
Własność intelektualna
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-558/18
Własność intelektualna
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:00
Rozprawa
C-380/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:00
Rozprawa
Sprawy polaczone C-381/18
C-382/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-598/17
Pomoc państwa
A-Fonds
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-614/17
Rolnictwo
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
ES sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-683/17
Własność intelektualna
Cofemel
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
PT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-692/17
Podatki
Paulo Nascimento Consulting
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-694/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Pillar Securitisation
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-28/18
Zbliżanie ustawodawstw
Verein für Konsumenteninformation
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-39/18 P
Konkurencja
Komisja / Icap i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-42/18
Podatki
Cardpoint
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-70/18
Stosunki zewnętrzne
A i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-98/18
T. Boer & Zonen
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-133/18
Podatki
Sea Chefs Cruise Services
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-224/18
Podatki
Budimex
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
PL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-225/18
Podatki
Grupa Lotos
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
PL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-250/18
Komisja / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
HR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-259/18
Swobodne świadczenie usług
Asendia Spain
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
ES sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-265/18
Podatki
Jarmuškienė
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
LT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-268/18
Unia celna
Onlineshop
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
RO sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-294/18
Energia
Oulun Sähkönmyynti
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
FI sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-309/18
Lavorgna
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
IT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 02/05/2019
09:30
Rozprawa
C-360/18
Rolnictwo
Cargill Deutschland
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Rozprawa
C-395/18
Tim
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Rozprawa
T-399/16
Konkurencja
CK Telecoms UK Investments / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
T-748/16
Regulamin pracowniczy urzędników
QH / Parlament
Sąd - Pierwszej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
11:00
Rozprawa
Sprawy polaczone C-398/18
C-428/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Bocero Torrico
Bode
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
14:30
Rozprawa
C-417/18
Polityka przemysłowa
AW e.a. (Appels au 112)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 03/05/2019
09:30
Rozprawa
T-399/16
Konkurencja
CK Telecoms UK Investments / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
09:30
Rozprawa
T-217/17
Pomoc państwa
FVE Holýšov I i in. / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
09:30
Rozprawa
T-432/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Palo / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
14:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Swobodne świadczenie usług
Maksimovic
Köfler i in.
Köfler
Köfler i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
C-431/17
Swobodny przepływ osób
Monachos Eirinaios
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
wtorek 07/05/2019
09:30
Opinia
C-285/18
Irgita
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
wtorek 07/05/2019
09:30
Opinia
C-347/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Salvoni
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
C-447/18
Swobodny przepływ osób
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-49/17
Rolnictwo
Hiszpania / Komisja
Sąd - Piątej izby
ES Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-239/17
Rolnictwo
Niemcy / Komisja
Sąd - Ósma izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
T-27/18 RENV
Regulamin pracowniczy urzędników
FV / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-152/18
Własność intelektualna
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-153/18
Własność intelektualna
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-154/18
Własność intelektualna
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-155/18
Własność intelektualna
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-287/18
T-288/18
Własność intelektualna
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-407/18
Regulamin pracowniczy urzędników
WP / EUIPO
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-423/18
Własność intelektualna
Fissler / EUIPO (vita)
Sąd - Ósma izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
T-501/18
Własność intelektualna
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Sąd - Pierwszej izby
PL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-629/18
Własność intelektualna
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Sąd - Pierwszej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-24/17
Polityka socjalna
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-396/17
Polityka socjalna
Leitner
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-450/17 P
Poliyka gospodarcza
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-494/17
Polityka socjalna
Rossato i Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-566/17
Podatki
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-568/17
Podatki
Geelen
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-580/17
Rolnictwo
Järvelaev
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
ET sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-631/17
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Inspecteur van de Belastingdienst
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FI sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-712/17
Podatki
EN.SA.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-25/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Kerr
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
BG sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-53/18
Swoboda przedsiębiorczości
Mastromartino
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez i Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-127/18
Podatki
A-PACK CZ
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
CS sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-161/18
Polityka socjalna
Villar Láiz
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
C-168/18
Polityka socjalna
Pensions-Sicherungs-Verein
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-194/18
Polityka socjalna
Dodič
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
SL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-230/18
Zasady prawa wspólnotowego
PI
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-243/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-253/18
Transport
Rhenus Veniro
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
RO sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
C-344/18
Polityka socjalna
ISS Facility Services
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
C-385/18
Pomoc państwa
Arriva Italia i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
C-460/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
HK / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-486/18
Polityka socjalna
Praxair MRC
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-690/16
Enrico Colombo i Corinti Giacomo / Komisja
Sąd - Czwartej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
T-48/17
Prawo instytucjonalne
ADDE / Parlament
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-99/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Stamatopoulos / ENISA
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-185/18
Konkurencja
Lucchini / Komisja
Sąd - Szóstej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-269/18
Własność intelektualna
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Sąd - Dziewiąta izba
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-324/18
Własność intelektualna
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Sąd - Szóstej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-325/18
Własność intelektualna
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Sąd - Szóstej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-358/18
Własność intelektualna
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Sąd - Dziewiąta izba
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
T-380/18
Własność intelektualna
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-469/18
Własność intelektualna
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Sąd - Szóstej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-434/15
Prawo instytucjonalne
Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in. / Rada
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-749/16
Polityka handlowa
Stemcor London i Samac Steel Supplies / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Rozprawa
T-828/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Quadri di Cardano / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-55/18
Własność intelektualna
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-56/18
Własność intelektualna
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-57/18
Własność intelektualna
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 13/05/2019
15:00
Rozprawa
C-445/18
Rolnictwo
Vaselife International i Chrysal International
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 13/05/2019
15:00
Rozprawa
C-632/18
Poliyka gospodarcza
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:00
Wyrok
C-55/18
Polityka socjalna
CCOO
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-12/18
Własność intelektualna
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-89/18
Własność intelektualna
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-90/18
Własność intelektualna
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Rozprawa
T-112/18
Własność intelektualna
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-341/17 P
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 15/05/2019
09:30
Opinia
C-621/17
Kiss i CIB Bank
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-653/17 P
Własność intelektualna
VM Vermögens-Management / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-677/17
Stosunki zewnętrzne
Çoban
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-706/17
Pomoc państwa
Achema i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-715/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
PL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-718/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-719/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
CS null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-103/18
C-429/18
Polityka socjalna
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-132/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Komisja / Tuerck
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-170/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
CJ / ECDC
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 15/05/2019
09:30
Opinia
C-222/18
VIPA
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 15/05/2019
09:30
Opinia
C-378/18
Rolnictwo
Westphal
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-402/18
Tedeschi i Consorzio Stabile Istant Service
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-433/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Aktiva Finants
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FI null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-479/17 P
Prawo instytucjonalne
Guardian Europe / Union européenne
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-509/17
Polityka socjalna
Plessers
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
BG null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-37/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Vueling Airlines
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-68/18
Podatki
Petrotel-Lukoil
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
RO null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-138/18
Unia celna
Estron
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DA null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation i Intervet International / EMA
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-176/18
Własność intelektualna
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-204/18 P
Pebagua / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-281/18 P
Własność intelektualna
Repower / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-314/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-435/18
Konkurencja
Otis Gesellschaft i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-484/18
Zbliżanie ustawodawstw
Spedidam
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-624/17
Pomoc państwa
Polska / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
PL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-733/17
GMPO / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-354/18
Własność intelektualna
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
T-356/18
Własność intelektualna
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Sąd - Siódma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
T-536/18
Własność intelektualna
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Sąd - Ósma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF