Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 10/09/2019
09:30
Rozprawa
C-623/17
Zbliżanie ustawodawstw
Privacy International
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
C-94/18
Obywatelstwo Unii
Chenchooliah
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
C-123/18 P
Prawo instytucjonalne
HTTS / Rada
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 10/09/2019
09:30
Opinia
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 10/09/2019
09:30
Opinia
C-263/18
Własność intelektualna
Nederlands Uitgeversverbond i Groep Algemene Uitgevers
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 10/09/2019
09:30
Opinia
C-450/18
Polityka socjalna
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 10/09/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-511/18
C-512/18
Zbliżanie ustawodawstw
La Quadrature du Net i in.
French Data Network i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Rozprawa
C-520/18
Zbliżanie ustawodawstw
Ordre des barreaux francophones i germanophone i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-883/16
Energia
Polska / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
PL Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-741/17
Trasys International i Axianseu - Digital Solutions / AESA
Sąd - Trzeciej izby
FR Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-50/18
Tassi / Cour de justice de l'Union européenne
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-51/18
Kleani / Cour de justice de l'Union européenne
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-66/18
Tsapakidou / Cour de justice de l'Union européenne
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Rozprawa
T-145/18
Poliyka gospodarcza
Confédération nationale du Crédit mutuel i in. / BCE
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-217/18
Regulamin pracowniczy urzędników
DK / SEAE
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Rozprawa
T-527/18
Własność intelektualna
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Rozprawa
T-697/18
Własność intelektualna
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Sąd - Szóstej izby
DE Sala im. Dalsgaarda
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
09:30
Wyrok
T-744/18
Własność intelektualna
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Sąd - Pierwszej izby
ES Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 10/09/2019
14:30
Rozprawa
T-146/18
Poliyka gospodarcza
BPCE i in. / BCE
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF