Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-262/18 P
C-271/18 P
Pomoc państwa
Komisja / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Słowacja / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-581/18
Zasady prawa wspólnotowego
TÜV Rheinland LGA Products i Allianz IARD
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-634/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
PL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-786/18
Swobodny przepływ towarów
ratiopharm
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-833/18
Własność intelektualna
Brompton Bicycle
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-19/19
Zbliżanie ustawodawstw
Pantochim
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-43/19
Podatki
Vodafone Portugal
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
PT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-74/19
Transport
Transportes Aéreos Portugueses
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
PT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-88/19
Alianța pentru combaterea abuzurilor
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-114/19 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Komisja / Di Bernardo
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-115/19 P
Własność intelektualna
China Construction Bank / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-146/19
Podatki
SCT
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
SL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-206/19
Swobodny przepływ osób
KOB
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
LV sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-219/19
Parsec Fondazione
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-242/19
Podatki
CHEP Equipment Pooling
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 11/06/2020
09:30
Opinia
C-300/19
Polityka socjalna
Marclean Technologies
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 11/06/2020
09:30
Opinia
C-302/19
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique)
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 11/06/2020
09:30
Opinia
C-303/19
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée)
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-378/19
Energia
Prezident Slovenskej republiky
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
SK sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-448/19
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 11/06/2020
09:30
Wyrok
C-472/19
Zbliżanie ustawodawstw
Vert Marine
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 11/06/2020
09:30
Rozprawa
T-48/19
Własność intelektualna
smart things solutions / EUIPO - Samsung Electronics (smart:)things)
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF