Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
poniedzialek 29/04/2019
15:00
Rozprawa
C-323/18
Podatki
Tesco-Global Áruházak
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinie Trybunału
Avis 1/17
Prawo instytucjonalne
Accord ECG UE-Canada
Trybunał Sprawiedliwości - Posiedzenie w pełnym składzie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-556/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Torubarov
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Wyrok
C-611/17
Polityka rybołówstwa
Włochy / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-620/17
Zasady prawa wspólnotowego
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-128/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Dorobantu
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-198/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
CeDe Group
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-390/18
Swobodne świadczenie usług
AIRBNB Ireland
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 30/04/2019
09:30
Rozprawa
C-414/18
Zbliżanie ustawodawstw
Iccrea Banca
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-508/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
OG (Parquet de Lübeck)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-509/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PF (Procureur général de Lituanie)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-82/19 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PI (Parquet de Zwickau)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-516/16
T-536/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Alvarez y Bejarano i in. / Komisja
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-523/16
T-542/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Ardalic i in. / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-737/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Wattiau / Parlament
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-747/17
Pomoc państwa
UPF / Komisja
Sąd - Szóstej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-754/17
Pomoc państwa
Chambre de commerce i d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) / Komisja
Sąd - Szóstej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-136/18
Własność intelektualna
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-214/18
Prawo instytucjonalne
Briois / Parlament
Sąd - Siódma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Rozprawa
T-385/18
Własność intelektualna
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-558/18
Własność intelektualna
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:00
Rozprawa
C-380/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:00
Rozprawa
Sprawy polaczone C-381/18
C-382/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-598/17
Pomoc państwa
A-Fonds
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-614/17
Rolnictwo
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
ES sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-683/17
Własność intelektualna
Cofemel
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
PT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-692/17
Podatki
Paulo Nascimento Consulting
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-694/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Pillar Securitisation
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-28/18
Zbliżanie ustawodawstw
Verein für Konsumenteninformation
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-39/18 P
Konkurencja
Komisja / Icap i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-42/18
Podatki
Cardpoint
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 02/05/2019
09:30
Opinia
C-70/18
Stosunki zewnętrzne
A i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-98/18
T. Boer & Zonen
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-133/18
Podatki
Sea Chefs Cruise Services
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-224/18
Podatki
Budimex
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
PL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-225/18
Podatki
Grupa Lotos
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
PL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-250/18
Komisja / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
HR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-259/18
Swobodne świadczenie usług
Asendia Spain
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
ES sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-265/18
Podatki
Jarmuškienė
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
LT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-268/18
Unia celna
Onlineshop
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
RO sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-294/18
Energia
Oulun Sähkönmyynti
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
FI sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
C-309/18
Lavorgna
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
IT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 02/05/2019
09:30
Rozprawa
C-360/18
Rolnictwo
Cargill Deutschland
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Rozprawa
C-395/18
Tim
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Rozprawa
T-399/16
Konkurencja
CK Telecoms UK Investments / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
09:30
Wyrok
T-748/16
Regulamin pracowniczy urzędników
QH / Parlament
Sąd - Pierwszej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
11:00
Rozprawa
Sprawy polaczone C-398/18
C-428/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Bocero Torrico
Bode
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 02/05/2019
14:30
Rozprawa
C-417/18
Polityka przemysłowa
AW e.a. (Appels au 112)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
piatek 03/05/2019
09:30
Rozprawa
T-399/16
Konkurencja
CK Telecoms UK Investments / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
09:30
Wyrok
T-135/17
Pomoc państwa
Scor / Komisja
Sąd - Siódma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
09:30
Rozprawa
T-217/17
Pomoc państwa
FVE Holýšov I i in. / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
09:30
Wyrok
T-271/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Mauritsch / INEA
Sąd - Czwartej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
09:30
Rozprawa
T-432/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Palo / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 06/05/2019
14:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Swobodne świadczenie usług
Maksimovic
Köfler i in.
Köfler
Köfler i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
C-431/17
Swobodny przepływ osób
Monachos Eirinaios
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
wtorek 07/05/2019
09:30
Opinia
C-285/18
Irgita
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
wtorek 07/05/2019
09:30
Opinia
C-347/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Salvoni
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
C-447/18
Swobodny przepływ osób
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-49/17
Rolnictwo
Hiszpania / Komisja
Sąd - Piątej izby
ES Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-239/17
Rolnictwo
Niemcy / Komisja
Sąd - Ósma izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
T-27/18 RENV
Regulamin pracowniczy urzędników
FV / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Własność intelektualna
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-287/18
T-288/18
Własność intelektualna
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Sąd - Piątej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-407/18
Regulamin pracowniczy urzędników
WP / EUIPO
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-423/18
Własność intelektualna
Fissler / EUIPO (vita)
Sąd - Ósma izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Rozprawa
T-501/18
Własność intelektualna
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Sąd - Pierwszej izby
PL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 07/05/2019
09:30
Wyrok
T-629/18
Własność intelektualna
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Sąd - Pierwszej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-24/17
Polityka socjalna
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-396/17
Polityka socjalna
Leitner
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-450/17 P
Poliyka gospodarcza
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-494/17
Polityka socjalna
Rossato i Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-566/17
Podatki
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-568/17
Podatki
Geelen
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-580/17
Rolnictwo
Järvelaev
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
ET sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-631/17
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
Inspecteur van de Belastingdienst
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FI sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-712/17
Podatki
EN.SA.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-25/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Kerr
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
BG sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-53/18
Swoboda przedsiębiorczości
Mastromartino
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez i Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-127/18
Podatki
A-PACK CZ
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
CS sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-161/18
Polityka socjalna
Villar Láiz
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
C-168/18
Polityka socjalna
Pensions-Sicherungs-Verein
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-194/18
Polityka socjalna
Dodič
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
SL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-230/18
Zasady prawa wspólnotowego
PI
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-243/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-253/18
Transport
Rhenus Veniro
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 08/05/2019
09:30
Opinia
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
RO sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
C-344/18
Polityka socjalna
ISS Facility Services
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
C-385/18
Pomoc państwa
Arriva Italia i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
C-460/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
HK / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
C-486/18
Polityka socjalna
Praxair MRC
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-571/16
Regulamin pracowniczy urzędników
PT / Europejski Bank Inwestycyjny
Sąd - Czwartej izby
SV Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-690/16
Enrico Colombo i Corinti Giacomo / Komisja
Sąd - Czwartej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
T-48/17
Prawo instytucjonalne
ADDE / Parlament
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-37/18
Własność intelektualna
Stirlinx Arkadiusz Kamusiński / EUIPO - Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
Sąd - Czwartej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-99/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Stamatopoulos / ENISA
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-185/18
Konkurencja
Lucchini / Komisja
Sąd - Szóstej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-269/18
Własność intelektualna
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Sąd - Dziewiąta izba
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-324/18
Własność intelektualna
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Sąd - Szóstej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-325/18
Własność intelektualna
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Sąd - Szóstej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-358/18
Własność intelektualna
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Sąd - Dziewiąta izba
ES Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Rozprawa
T-380/18
Własność intelektualna
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
09:30
Wyrok
T-469/18
Własność intelektualna
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Sąd - Szóstej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-434/15
Prawo instytucjonalne
Islamic Republic of Iran Shipping Lines i in. / Rada
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-553/15
Prawo instytucjonalne
Export Development Bank of Iran / Rada
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-749/16
Polityka handlowa
Stemcor London i Samac Steel Supplies / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-170/17
Regulamin pracowniczy urzędników
RW / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Rozprawa
T-828/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Quadri di Cardano / Komisja
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-55/18
Własność intelektualna
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-56/18
Własność intelektualna
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 08/05/2019
14:00
Wyrok
T-57/18
Własność intelektualna
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 13/05/2019
15:00
Rozprawa
C-445/18
Rolnictwo
Vaselife International i Chrysal International
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 13/05/2019
15:00
Rozprawa
C-632/18
Poliyka gospodarcza
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
FR sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:00
Wyrok
C-77/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
X (Révocation du statut de réfugié)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
wtorek 14/05/2019
09:00
Wyrok
C-55/18
Polityka socjalna
CCOO
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 14/05/2019
09:00
Opinia
C-260/18
Dziubak
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 14/05/2019
09:00
Rozprawa
Sprawy polaczone C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zasady prawa wspólnotowego
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-728/17
Pomoc państwa
Marinvest i Porting / Komisja
Sąd - Drugiej izby
IT Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-751/17
Commune de Fessenheim i in. / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-795/17
Własność intelektualna
Moreira / EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-12/18
Własność intelektualna
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-89/18
T-90/18
Własność intelektualna
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Rozprawa
T-112/18
Własność intelektualna
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Rozprawa
T-399/18
Własność intelektualna
TrekStor / EUIPO (Theatre)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-465/18
Własność intelektualna
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Sąd - Trzeciej izby
EL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
09:30
Wyrok
T-466/18
Własność intelektualna
Eurolamp / EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Sąd - Trzeciej izby
EL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 14/05/2019
14:30
Rozprawa
T-100/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Wehrheim / BCE
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-341/17 P
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 15/05/2019
09:30
Opinia
C-621/17
Kiss i CIB Bank
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-653/17 P
Własność intelektualna
VM Vermögens-Management / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-677/17
Stosunki zewnętrzne
Çoban
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-706/17
Pomoc państwa
Achema i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
LT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-715/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-718/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-719/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Komisja / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-103/18
C-429/18
Polityka socjalna
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-132/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Komisja / Tuerck
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
FR sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-170/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
CJ / ECDC
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-235/18
Podatki
Vega International Car Transport and Logistic
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
PL sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 15/05/2019
09:30
Wyrok
C-306/18
Unia celna
KORADO
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
CS sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 15/05/2019
09:30
Opinia
C-378/18
Rolnictwo
Westphal
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-402/18
Tedeschi i Consorzio Stabile Istant Service
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
C-433/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Aktiva Finants
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FI sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
T-528/18
Regulamin pracowniczy urzędników
XI / Komisja
Sąd - Siódma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 15/05/2019
09:30
Rozprawa
T-716/18
Własność intelektualna
The Logistical Approach / EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Sąd - Piątej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-479/17 P
Prawo instytucjonalne
Guardian Europe / Union européenne
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-509/17
Polityka socjalna
Plessers
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-68/18
Podatki
Petrotel-Lukoil
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-138/18
Unia celna
Estron
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DA sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-176/18
Własność intelektualna
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
ES sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation i Intervet International / EMA
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
C-204/18 P
Pebagua / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
ES sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-281/18 P
Własność intelektualna
Repower / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-314/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-423/18
Rolnictwo
Südzucker
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
C-435/18
Konkurencja
Otis Gesellschaft i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Opinia
C-484/18
Zbliżanie ustawodawstw
Spedidam
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-37/17
Prawo instytucjonalne
Bank Tejarat / Rada
Sąd - Drugiej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-624/17
Pomoc państwa
Polska / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
PL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-733/17
GMPO / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-813/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Nerantzaki / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-228/18
Transtec / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Wyrok
T-354/18
Własność intelektualna
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
T-356/18
Własność intelektualna
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Sąd - Siódma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 16/05/2019
09:30
Rozprawa
T-536/18
Własność intelektualna
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Sąd - Ósma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 20/05/2019
14:30
Rozprawa
C-371/18
Własność intelektualna
Sky i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 20/05/2019
14:30
Wyrok
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA
Sąd - Szóstej izby
ES Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 20/05/2019
14:30
Rozprawa
T-286/18
Azarov / Rada
Sąd - Szóstej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 21/05/2019
09:30
Wyrok
C-235/17
Swobodny przepływ kapitału
Komisja / Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
wtorek 21/05/2019
09:30
Opinia
C-94/18
Obywatelstwo Unii
Chenchooliah
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 21/05/2019
09:30
Rozprawa
C-542/18 RX-II
Prawo instytucjonalne
Réexamen Simpson / Rada
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 21/05/2019
09:30
Rozprawa
C-543/18 RX-II
Prawo instytucjonalne
Réexamen HG / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 22/05/2019
09:30
Rozprawa
C-156/17
Swobodny przepływ kapitału
Köln-Aktienfonds Deka
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 22/05/2019
09:30
Rozprawa
C-10/18 P
Konkurencja
Marine Harvest / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 22/05/2019
09:30
Wyrok
C-226/18
Unia celna
Krohn & Schröder
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
sroda 22/05/2019
09:30
Opinia
C-236/18
Zbliżanie ustawodawstw
GRDF
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 22/05/2019
09:30
Opinia
C-329/18
Podatki
Altic
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
LV sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 22/05/2019
09:30
Wyrok
T-604/15
Prawo przedsiębiorstw
Ertico - ITS Europe / Komisja
Sąd - Czwartej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 22/05/2019
09:30
Wyrok
T-197/16
Własność intelektualna
Andrea Incontri / EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Sąd - Czwartej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 22/05/2019
09:30
Wyrok
T-791/16
Pomoc państwa
Real Madrid Club de Fútbol / Komisja
Sąd - Czwartej izby
ES Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 22/05/2019
09:30
Rozprawa
T-417/18
Prawo instytucjonalne
CdT / EUIPO
Sąd - Czwartej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
C-634/17
ReFood
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
C-658/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
WB
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
PL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 23/05/2019
09:30
Opinia
C-703/17
Swobodny przepływ osób
Krah
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
C-720/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Bilali
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
C-52/18
Fülla
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
czwartek 23/05/2019
09:30
Opinia
C-239/18
Rolnictwo
Saatgut-Treuhandverwaltung
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 23/05/2019
09:30
Opinia
C-270/18
Podatki
UPM France
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 23/05/2019
09:30
Opinia
C-280/18
Flausch i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 23/05/2019
09:30
Opinia
C-383/18
Lexitor
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
PL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 23/05/2019
09:30
Rozprawa
C-384/18
Swoboda przedsiębiorczości
Komisja / Belgique (Comptables)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Rozprawa
C-432/18
Rolnictwo
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-631/16
Prawo instytucjonalne
Remag Metallhandel i Jaschinsky / Komisja
Sąd - Szóstej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-107/17
Prawo instytucjonalne
Steinhoff i in. / BCE
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-222/17
Konkurencja
Recylex i in. / Komisja
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-370/17
Konkurencja
KPN / Komisja
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-837/17
Własność intelektualna
Negru / EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-3/18
T-4/18
Własność intelektualna
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia / EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Sąd - Piątej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Rozprawa
T-310/18
Polityka socjalna
EPSU i Willem Goudriaan / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-312/18
Własność intelektualna
Dentsply De Trey / EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Sąd - Piątej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-364/18
Własność intelektualna
Arçelik / EUIPO (MicroGarden)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 23/05/2019
09:30
Wyrok
T-439/18
Własność intelektualna
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 27/05/2019
09:30
Wyrok
C-508/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
OG (Parquet de Lübeck)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
poniedzialek 27/05/2019
09:30
Wyrok
C-509/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PF (Procureur général de Lituanie)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
poniedzialek 27/05/2019
09:30
Wyrok
C-82/19 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PI (Parquet de Zwickau)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 04/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-609/17
C-610/17
Polityka socjalna
TSN
AKT
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 04/06/2019
09:30
Opinia
C-18/18
Swobodne świadczenie usług
Glawischnig-Piesczek
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 04/06/2019
09:30
Rozprawa
C-482/18
Podatki
Google Ireland
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
C-38/17
GT
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 05/06/2019
09:30
Opinia
C-641/17
Swobodny przepływ kapitału
College Pension Plan of British Columbia
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
C-142/18
Zbliżanie ustawodawstw
Skype Communications
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 05/06/2019
09:30
Opinia
C-189/18
Podatki
Glencore Agriculture Hungary
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
C-234/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
„AGRO IN 2001“
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
BG sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
C-394/18
Swoboda przedsiębiorczości
I.G.I.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
C-544/18
Swobodny przepływ osób
HM Revenue & Customs
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Rozprawa
T-14/18
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Sąd - Czwartej izby
EL Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 05/06/2019
09:30
Wyrok
T-229/18
Własność intelektualna
Biolatte / EUIPO (Biolatte)
Sąd - Pierwszej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-659/17
Pomoc państwa
Azienda Napoletana Mobilità
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-13/18
C-126/18
Podatki
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
HU sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-33/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
V
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-58/18
Schyns
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-223/18 P
Własność intelektualna
Deichmann / EUIPO
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-233/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Haqbin
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-264/18
P.M. i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-302/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières i suffisantes)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
C-341/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-361/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Weil
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 06/06/2019
09:30
Opinia
C-468/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
R (Compétence responsabilité parentale i obligation alimentaire)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
RO sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
C-503/18 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Barnett / CESE
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
T-778/17
Pomoc państwa
Autostrada Wielkopolska / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-43/18
Własność intelektualna
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Sąd - Ósma izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-191/18
Własność intelektualna
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Sąd - Ósma izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-192/18
Własność intelektualna
Rietze / EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Sąd - Ósma izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-209/18
Własność intelektualna
Porsche / EUIPO - Autec ( Voitures)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-210/18
Własność intelektualna
Porsche / EUIPO - Autec (Voitures)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-220/18
Własność intelektualna
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Wyrok
T-221/18
Własność intelektualna
Torrefazione Caffè Michele Battista / EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 06/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-300/18
T-301/18
Yanukovych / Rada
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-515/17 P
C-561/17 P
Zasady prawa wspólnotowego
Uniwersytet Wrocławski / REA
Polska / Uniwersytet Wrocławski i REA
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 11/06/2019
09:30
Wyrok
T-478/16
Frank / Komisja
Sąd - Piątej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
09:30
Rozprawa
T-492/18
Własność intelektualna
Zhadanov / EUIPO (Scanner Pro)
Sąd - Piątej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 11/06/2019
14:30
Rozprawa
T-404/18
Własność intelektualna
Zhadanov / EUIPO (PDF Expert)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-628/17
Orange Polska
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-705/17
Własność intelektualna
Hansson
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
SV null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-43/18
CFE
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-185/18
Podatki
Oro Efectivo
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 12/06/2019
09:30
Opinia
C-222/18
VIPA
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
C-321/18
Terre wallonne
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-405/18
Swobodny przepływ osób
AURES Holdings
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
CS null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-442/18 P
BCE / Espírito Santo Financial (Portugal)
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
C-622/18
Własność intelektualna
Cooper International Spirits i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Rozprawa
T-337/17
Konkurencja
Air France-KLM / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 12/06/2019
09:30
Wyrok
T-346/18
Własność intelektualna
Advance Magazine Publishers / EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Sąd - Trzeciej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-646/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Moro
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-664/17
Polityka socjalna
Ellinika Nafpigeia
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-22/18
Obywatelstwo Unii
TopFit i Biffi
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-75/18
Podatki
Vodafone Magyarország
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-193/18
Zbliżanie ustawodawstw
Google
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-203/18
C-374/18
Swobodny przepływ osób
Deutsche Post i Leymann
UPS Deutschland i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-261/18
Komisja / Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-317/18
Polityka socjalna
Correia Moreira
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
PT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Swobodne świadczenie usług
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-363/18
Zbliżanie ustawodawstw
Organisation juive européenne i Vignoble Psagot
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-364/18
C-365/18
Energia
Eni
Shell Italia
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-377/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
BG null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 13/06/2019
09:30
Opinia
C-418/18 P
Prawo instytucjonalne
Puppinck i in. / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-420/18
Podatki
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
NL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
C-450/18
Polityka socjalna
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
C-505/18
Pomoc państwa
COPEBI
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
C-523/18
Polityka przemysłowa
Engie Cartagena
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
T-338/17
Konkurencja
Air France / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-75/18
Własność intelektualna
MPM-Quality / EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Sąd - Siódma izba
CS Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-74/18
Własność intelektualna
Visi / one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Sąd - Ósma izba
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
T-225/18
Regulamin pracowniczy urzędników
Manéa / CdT
Sąd - Siódma izba
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-244/18
Synergy Hellas / Komisja
Sąd - Dziewiąta izba
EL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-357/18
Własność intelektualna
Luz Saúde / EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Sąd - Ósma izba
PT Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-366/18
Własność intelektualna
Pet King Brands / EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-392/18
Własność intelektualna
Innocenti / EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Sąd - Siódma izba
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-398/18
Własność intelektualna
Pielczyk / EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-453/18
T-454/18
Własność intelektualna
Biasotto / EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto / EUIPO - Oofos (OO)
Sąd - Ósma izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Rozprawa
T-500/18
Własność intelektualna
Puma / EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 13/06/2019
09:30
Wyrok
T-652/18
Własność intelektualna
Porus / EUIPO (oral Dialysis)
Sąd - Dziewiąta izba
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
poniedzialek 17/06/2019
14:30
Rozprawa
C-211/18
Podatki
Idealmed III
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
PT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Wyrok
C-591/17
Obywatelstwo Unii
Austria / Niemcy
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
wtorek 18/06/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-152/18 P
C-153/18 P
Poliyka gospodarcza
Crédit mutuel Arkéa / BCE
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 18/06/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-558/18
C-563/18
Zasady prawa wspólnotowego
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 18/06/2019
09:30
Rozprawa
T-607/15
Polityka handlowa
Yieh United Steel / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-612/16
Polityka handlowa
C & J Clark International
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-607/17
Swoboda przedsiębiorczości
Memira Holding
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
SV null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
C-608/17
Swoboda przedsiębiorczości
Holmen
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
SV null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 19/06/2019
09:30
Opinia
C-93/18
Obywatelstwo Unii
Bajratari
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EN null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 19/06/2019
09:30
Rozprawa
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Rozprawa
C-578/18
Energia
Energiavirasto
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FI null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-353/15
Pomoc państwa
NeXovation / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-373/15
Pomoc państwa
Ja zum Nürburgring / Komisja
Sąd - Pierwszej izby w składzie powiększonym
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 19/06/2019
09:30
Wyrok
T-307/17
Własność intelektualna
adidas / EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Sąd - Dziewiąta izba w składzie powiększonym
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-458/15
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
K.P.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-56/18 P
Pomoc państwa
Komisja / Gmina Miasto Gdynia i Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
PL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 20/06/2019
09:30
Wyrok
C-72/18
Polityka socjalna
Ustariz Aróstegui
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-192/18
Zasady prawa wspólnotowego
Komisja / Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-213/18
Transport
Guaitoli i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Opinia
C-272/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Verein für Konsumenteninformation
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 20/06/2019
09:30
Rozprawa
C-276/18
Podatki
KrakVet Marek Batko
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Rozprawa
C-454/18
Energia
Baltic Cable
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
SV null
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
09:30
Rozprawa
T-428/18
Własność intelektualna
McDreams Hotel / EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 20/06/2019
15:00
Rozprawa
T-424/18
Własność intelektualna
Puma / EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Sąd - Siódma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF