Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
sroda 17/06/2020
09:30
Rozprawa
C-152/19 P
Konkurencja
Deutsche Telekom / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 17/06/2020
09:30
Rozprawa
C-165/19 P
Konkurencja
Slovak Telekom / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 17/06/2020
09:30
Rozprawa
C-218/19
Swobodny przepływ osób
Adina Onofrei
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 17/06/2020
09:30
Rozprawa
T-173/19
Regulamin pracowniczy urzędników
AV i AW / Parlament
Sąd - Siódma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 17/06/2020
15:30
Rozprawa
T-608/19
Własność intelektualna
Veronese Design Company / EUIPO - Veronese (VERONESE)
Sąd - Drugiej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF