Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 19/03/2019
09:00
Wyrok
C-163/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Jawo
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
wtorek 19/03/2019
09:00
Wyrok
Sprawy polaczone C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Ibrahim
Sharqawi i in.
Magamadov
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
wtorek 19/03/2019
09:00
Wyrok
C-444/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Arib i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 19/03/2019
09:00
Opinia
C-71/18
Podatki
KPC Herning
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 19/03/2019
09:00
Rozprawa
Sprawy polaczone C-585/18
C-624/18
C-625/18
Zasady prawa wspólnotowego
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 19/03/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-98/16
T-196/16
T-198/16
Pomoc państwa
Włochy / Komisja
Banca Popolare di Bari / Komisja
Fondo interbancario di tutela dei depositi / Komisja
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 19/03/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-282/16
T-283/16
Pomoc państwa
Inpost Paczkomaty / Komisja
Inpost / Komisja
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
PL Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 19/03/2019
09:30
Rozprawa
T-105/17
Konkurencja
HSBC Holdings i in. / Komisja
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 19/03/2019
09:30
Wyrok
T-133/18
Własność intelektualna
IQ Group Holdings / EUIPO - Krinner Innovation (Lumiqs)
Sąd - W składzie jednego sędziego
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 19/03/2019
09:30
Rozprawa
T-439/18
Własność intelektualna
Sintokogio / EUIPO (ProAssist)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF