Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-40/17
Zbliżanie ustawodawstw
Fashion ID
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust i Coopservice
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-219/17
Swobodny przepływ osób
Berlusconi i Fininvest
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-367/17
Rolnictwo
S
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-374/17
Pomoc państwa
A-Brauerei
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-375/17
Swoboda przedsiębiorczości
Stanley International Betting i Stanleybet Malta
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-414/17
Podatki
AREX CZ
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
CS sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-422/17
Podatki
Skarpa Travel
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
PL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-431/17
Swobodny przepływ osób
Monachos Eirinaios
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-530/17 P
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Azarov / Rada
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-552/17
Podatki
Alpenchalets Resorts
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-572/17
Własność intelektualna
Syed
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
SV sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-598/17
Pomoc państwa
A-Fonds
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-667/17
Polityka socjalna
Cadeddu
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-681/17
slewo
Trybunał Sprawiedliwości - Szóstej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-17/18
Podatki
Mailat
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
sroda 19/12/2018
11:00
Wyrok
C-51/18
Podatki
Komisja / Austria
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wathelet
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-159/18
Transport
Moens
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-202/18
Prawo instytucjonalne
Rimšēvičs / Łotwa
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
LV sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
sroda 19/12/2018
11:00
Opinia
C-238/18
Prawo instytucjonalne
BCE / Łotwa
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
LV sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott