Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-127/17
Transport
Komisja / Polska
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
PL sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-266/17
C-267/17
Transport
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker i BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-350/17
C-351/17
Transport
Mobit
Autolinee Toscane
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-443/17
Zbliżanie ustawodawstw
Abraxis Bioscience
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-465/17
Falck Rettungsdienste i Falck
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-498/17
Komisja / Włochy
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
czwartek 21/03/2019
09:30
Opinia
C-526/17
Komisja / Włochy
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-590/17
Pouvin i Dijoux
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
FR sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
czwartek 21/03/2019
09:30
Opinia
C-673/17
Polityka przemysłowa
Planet49
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-702/17
Zbliżanie ustawodawstw
Unareti
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
czwartek 21/03/2019
09:30
Opinia
C-34/18
Lovasné Tóth
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
HU sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-245/18
Zbliżanie ustawodawstw
Tecnoservice Int.
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
IT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 21/03/2019
09:30
Rozprawa
C-298/18
Polityka socjalna
Grafe i Pohle
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DE sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
C-312/18 P
Konkurencja
Eco-Bat Technologies i in. / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 21/03/2019
09:30
Rozprawa
C-484/18
Zbliżanie ustawodawstw
Spedidam
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
FR sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 21/03/2019
09:30
Rozprawa
T-386/14 RENV
Pomoc państwa
FIH Holding i FIH / Komisja
Sąd - Ósma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 21/03/2019
09:30
Wyrok
T-777/17
Własność intelektualna
Pan / EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Sąd - Ósma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 21/03/2019
09:30
Rozprawa
T-449/18
Własność intelektualna
Ortlieb Sportartikel / EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Sąd - Szóstej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF