Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 21/06/2022
09:30
Wyrok
C-817/19
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Ligue des droits humains
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
wtorek 21/06/2022
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-704/20
C-39/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
wtorek 21/06/2022
09:30
Opinia
C-284/21 P
Pomoc państwa
Komisja / Braesch i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Rantos
wtorek 21/06/2022
09:30
Rozprawa
C-426/21
Własność intelektualna
Ocilion IPTV Technologies
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF