Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
sroda 24/06/2020
09:30
Rozprawa
C-362/19 P
Pomoc państwa
Komisja / Fútbol Club Barcelona
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 24/06/2020
09:30
Rozprawa
T-9/19
ClientEarth / Europejski Bank Inwestycyjny
Sąd - Drugiej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 24/06/2020
09:30
Rozprawa
T-178/19
Kalai / Rada
Sąd - Czwartej izby
FR Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 24/06/2020
14:30
Rozprawa
T-87/19
Regulamin pracowniczy urzędników
Broughton / Eurojust
Sąd - Czwartej izby
NL Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF