Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 26/03/2019
09:00
Wyrok
C-377/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Hiszpania / Parlament
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
wtorek 26/03/2019
09:00
Wyrok
C-621/16 P
Prawo instytucjonalne
Komisja / Włochy
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 26/03/2019
09:00
Wyrok
Sprawy polaczone C-70/17
C-179/17
Abanca Corporación Bancaria
Bankia
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 26/03/2019
09:00
Opinia
Sprawy polaczone C-95/18
C-96/18
Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących
van den Berg i Giesen
Franzen
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
wtorek 26/03/2019
09:00
Wyrok
C-129/18
Obywatelstwo Unii
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 26/03/2019
09:00
Opinia
C-249/18
Unia celna
CEVA Freight Holland
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
wtorek 26/03/2019
09:00
Rozprawa
C-508/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:00
Rozprawa
C-509/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:00
Rozprawa
C-82/19 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-119/07
T-207/07
Pomoc państwa
Włochy / Komisja
Eurallumina / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Wyrok
T-480/17
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Sąd - Drugiej izby
EL Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Wyrok
T-582/17
Boshab i in. / Rada
Sąd - Dziewiąta izba
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Wyrok
T-725/17
Clestra Hauserman / Parlament
Sąd - Drugiej izby
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Wyrok
T-787/17
Własność intelektualna
Parfümerie Akzente / EUIPO (GlamHair)
Sąd - Drugiej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Wyrok
T-105/18
Własność intelektualna
Deray / EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Sąd - Drugiej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 26/03/2019
09:30
Rozprawa
T-464/18
Własność intelektualna
Grupo Bimbo / EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Sąd - Drugiej izby
ES Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF