Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
sroda 27/02/2019
09:30
Wyrok
C-563/17
Swoboda przedsiębiorczości
Associação Peço a Palavra i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PT sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
C-584/17 P
Kaluzula arbitrażowa
ADR Center / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Wyrok
C-670/17 P
Rolnictwo
Grecja / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
EL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 27/02/2019
09:30
Opinia
C-26/18
Podatki
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
C-222/18
VIPA
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
HU sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
RO sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
C-272/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Verein für Konsumenteninformation
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
T-323/16
Poliyka gospodarcza
Banco Cooperativo Español / CRU
Sąd - Ósma izba w składzie powiększonym
ES Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-746/17
T-748/17
T-749/17
T-770/17
Własność intelektualna
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat)
TrekStor / EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Beats Electronics / EUIPO - TrekStor (i.Beat)
Sąd - Pierwszej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Wyrok
T-107/18
Własność intelektualna
Aytekin / EUIPO - Dienne Salotti (Dienne)
Sąd - Siódma izba
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
T-214/18
Prawo instytucjonalne
Briois / Parlament
Sąd - Siódma izba
FR Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 27/02/2019
09:30
Rozprawa
T-219/18
Własność intelektualna
Piaggio & C. / EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Sąd - Szóstej izby
IT Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF