Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-405/16 P
Pomoc państwa
Niemcy / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-427/17
Komisja / Irlande (Système de collecte i de traitement des eaux usées)
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza i in.
Scaglione
MAD
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-569/17
Komisja / Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-637/17
Zbliżanie ustawodawstw
Cogeco Communications
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
PT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-680/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Vethanayagam i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-60/18
Tallinna Vesi
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ET sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-101/18
Idi
Trybunał Sprawiedliwości - Dziesiąta izba
IT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-144/18 P
Polityka handlowa
River Kwai International Food Industry / AETMD
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-143/18
Romano
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-163/18
Transport
Aegean Airlines
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
NL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-171/18
Polityka socjalna
Safeway
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Tanchev
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-172/18
Własność intelektualna
AMS Neve i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
EN sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 28/03/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-203/18
C-374/18
Swobodny przepływ osób
Deutsche Post i Leymann
UPS Deutschland i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
DE sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Opinia
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
C-275/18
Podatki
Vinš
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
CS sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Sharpston
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
T-433/16
Konkurencja
Pometon / Komisja
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
IT Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Rozprawa
T-527/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Tàpias / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-251/17
T-252/17
Własność intelektualna
Robert Bosch / EUIPO (Simply. Connected.)
Sąd - Trzeciej izby w składzie powiększonym
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
T-562/17
Własność intelektualna
dm-drogerie markt / EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
T-829/17
Własność intelektualna
Coesia / EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Sąd - Ósma izba
IT Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Rozprawa
T-53/18
Zbliżanie ustawodawstw
Niemcy / Komisja
Sąd - Pierwszej izby
DE Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
T-259/18
Własność intelektualna
Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg / EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Wyrok
T-276/18
Własność intelektualna
Julius-K9 / EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala im. Fernanda Pessoi
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 28/03/2019
09:30
Rozprawa
T-279/18
Własność intelektualna
Alliance Pharmaceuticals / EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Sąd - Dziewiąta izba
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF