Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinie Trybunału
Avis 1/17
Prawo instytucjonalne
Accord ECG UE-Canada
Trybunał Sprawiedliwości - Posiedzenie w pełnym składzie
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bot
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-556/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Torubarov
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Wyrok
C-611/17
Polityka rybołówstwa
Włochy / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Hogan
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-620/17
Zasady prawa wspólnotowego
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
Sprawy polaczone C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Saugmandsgaard Øe
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-128/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Dorobantu
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-198/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
CeDe Group
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-390/18
Swobodne świadczenie usług
AIRBNB Ireland
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
wtorek 30/04/2019
09:30
Rozprawa
C-414/18
Zbliżanie ustawodawstw
Iccrea Banca
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-508/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
OG (Parquet de Lübeck)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-509/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PF (Procureur général de Lituanie)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
09:30
Opinia
C-82/19 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
PI (Parquet de Zwickau)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-516/16
T-536/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Alvarez y Bejarano i in. / Komisja
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
Sprawy polaczone T-523/16
T-542/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Ardalic i in. / Rada
Sąd - Ósma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-737/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Wattiau / Parlament
Sąd - Dziewiąta izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-747/17
Pomoc państwa
UPF / Komisja
Sąd - Szóstej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-754/17
Pomoc państwa
Chambre de commerce i d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) / Komisja
Sąd - Szóstej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-136/18
Własność intelektualna
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Sąd - Pierwszej izby
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-214/18
Prawo instytucjonalne
Briois / Parlament
Sąd - Siódma izba
FR Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Rozprawa
T-385/18
Własność intelektualna
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Sąd - Trzeciej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 30/04/2019
15:30
Wyrok
T-558/18
Własność intelektualna
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF