Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
czwartek 30/06/2022
09:00
Rozprawa
C-34/21
Zbliżanie ustawodawstw
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-625/20
Polityka socjalna
INSS (Cumul de pensions d’invalidité professionnelle totale)
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Medina
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-652/20
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Allianz Elementar Versicherung
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-51/21
Rolnictwo
Aktsiaselts M.V.WOOL
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
ET sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Medina
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-56/21
Podatki
ARVI ir ko
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
LT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Kokott
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-63/21 P
Regulamin pracowniczy urzędników
Camerin / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Ósma izba
FR sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-99/21 P
Pomoc państwa
Danske Slagtermestre / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
DA sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Rantos
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-105/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Spetsializirana prokuratura (Informations sur la décision nationale d’arrestation)
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-146/21
Podatki
DGRFP Bucureşti
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
RO sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-149/21 P
Konkurencja
Fakro / Komisja
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
PL sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-170/21
Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive)
Trybunał Sprawiedliwości - Dziewiąta izba
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Szpunar
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-192/21
Polityka socjalna
Comunidad de Castilla y León
Trybunał Sprawiedliwości - Siódma izba
ES sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 30/06/2022
09:30
Opinia
C-205/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques i génétiques par la police)
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
BG sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pitruzzella
czwartek 30/06/2022
09:30
Opinia
C-280/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques)
Trybunał Sprawiedliwości - Trzeciej izby
LT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
czwartek 30/06/2022
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-438/21 P
C-439/21 P
C-440/21 P
Komisja / Pharmaceutical Works Polpharma i EMA
Biogen Netherlands / Pharmaceutical Works Polpharma i EMA
EMA / Pharmaceutical Works Polpharma
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
EN sala rozpraw IV - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 30/06/2022
09:30
Wyrok
C-72/22 PPU
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
LT sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Emiliou
czwartek 30/06/2022
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-533/20
T-753/20
Kaluzula arbitrażowa
Green Power Technologies / Entreprise commune «Technologies numériques clés»
Green Power Technologies / Komisja
Sąd - Czwartej izby
ES Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
czwartek 30/06/2022
09:30
Rozprawa
T-742/20
Rolnictwo
UPL Europe i Indofil Industries (Netherlands) / Komisja
Sąd - Siódma izba
EN Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF