Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 04/12/2018
09:00
Wyrok
C-378/17
Polityka socjalna
The Minister for Justice and Equality i Commissioner of the Garda Síochána
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
wtorek 04/12/2018
09:00
Rozprawa
C-129/18
Obywatelstwo Unii
SM
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 04/12/2018
09:00
Opinia
C-621/18
Prawo instytucjonalne
Wightman i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Posiedzenie w pełnym składzie
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Campos Sánchez-Bordona
wtorek 04/12/2018
09:30
Wyrok
T-517/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Janoha i in. / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 04/12/2018
09:30
Wyrok
T-518/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Carreras Sequeros i in. / Komisja
Sąd - Czwartej izby w składzie powiększonym
FR Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 04/12/2018
09:30
Wyrok
T-560/16
Regulamin pracowniczy urzędników
Schneider / EUIPO
Sąd - Czwartej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 04/12/2018
09:30
Rozprawa
T-492/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Fleig / SEAE
Sąd - Pierwszej izby
DE Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF