Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 05/02/2019
09:00
Opinia
C-646/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Moro
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 05/02/2019
09:00
Opinia
C-676/17
Zasady prawa wspólnotowego
Călin
Trybunał Sprawiedliwości - Czwartej izby
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
wtorek 05/02/2019
09:00
Rozprawa
C-128/18
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Dorobantu
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 05/02/2019
09:30
Wyrok
T-177/16
Własność intelektualna
Mema / OCVV (Braeburn 78 (11078))
Sąd - Trzeciej izby
DE Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 05/02/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone T-698/17
T-792/17
Własność intelektualna
Man Truck & Bus / EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Sąd - Czwartej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 05/02/2019
09:30
Wyrok
T-88/18
Własność intelektualna
Gruppo Armonie / EUIPO (ARMONIE)
Sąd - Trzeciej izby
IT Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF