Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
sroda 06/02/2019
09:00
Rozprawa
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
DE sala rozpraw III - poziom 6
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 06/02/2019
09:30
Opinia
C-391/17
Komisja / Zjednoczone Królestwo
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 06/02/2019
09:30
Opinia
C-395/17
Komisja / Niderlandy
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 06/02/2019
09:30
Wyrok
C-535/17
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
NK
Trybunał Sprawiedliwości - Pierwszej izby
NL sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Bobek
sroda 06/02/2019
09:30
Opinia
C-591/17
Obywatelstwo Unii
Austria / Niemcy
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 06/02/2019
09:30
Rozprawa
Sprawy polaczone C-612/17
C-613/17
Zbliżanie ustawodawstw
FIG
FISE
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
IT sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 06/02/2019
09:30
Opinia
C-724/17
Konkurencja
Skanska Industrial Solutions i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Drugiej izby
FI sala rozpraw I - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Wahl
sroda 06/02/2019
09:30
Rozprawa
C-31/18
Energia
Elektrorazpredelenie Yug
Trybunał Sprawiedliwości - Piątej izby
BG sala rozpraw II - poziom 8
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 06/02/2019
09:30
Wyrok
T-461/17
Regulamin pracowniczy urzędników
TN / ENISA
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 06/02/2019
09:30
Wyrok
T-580/17
Regulamin pracowniczy urzędników
Karp / Parlament
Sąd - Szóstej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 06/02/2019
09:30
Wyrok
T-332/18
Własność intelektualna
Marry Me Group / EUIPO (MARRY ME)
Sąd - Szóstej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
sroda 06/02/2019
09:30
Wyrok
T-333/18
Własność intelektualna
Marry Me Group / EUIPO (marry me)
Sąd - Szóstej izby
DE Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF