Kalendarz rozpraw
Kalendarz ma charakter informacyjny i jest publikowany z zastrzezeniem mozliwosci zmian.
Sortowanie wedlug : data | sąd | sala
Data Sprawa Język postępowania Sala
wtorek 08/11/2022
09:30
Wyrok
C-873/19
Transport
Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Rantos
wtorek 08/11/2022
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-885/19 P
C-898/19 P
Pomoc państwa
Fiat Chrysler Finance Europe / Komisja
Irlandia / Komisja i in.
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Pikamäe
wtorek 08/11/2022
09:30
Wyrok
Sprawy polaczone C-704/20
C-39/21
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
Rzecznik generalny: Richard de la Tour
wtorek 08/11/2022
09:30
Rozprawa
C-718/21
Zasady prawa wspólnotowego
Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge)
Trybunał Sprawiedliwości - Wielka Izba
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 08/11/2022
09:30
Rozprawa
T-679/20
Własność intelektualna
Dr. August Wolff / EUIPO - Combe International (Vagisan)
Sąd - Szóstej izby
EN Salle rouge
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 08/11/2022
09:30
Rozprawa
T-141/21
Shakutin / Rada
Sąd - Pierwszej izby
EN Grande salle - Annexe "C"
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 08/11/2022
14:30
Rozprawa
T-364/20
Pomoc państwa
Dania / Komisja
Sąd - Piątej izby w składzie powiększonym
DA Sala zielona
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF
wtorek 08/11/2022
14:30
Rozprawa
T-5/22
Własność intelektualna
Puma / EUIPO - Brooks Sports (Représentation d’un chevron)
Sąd - Trzeciej izby
EN Sala niebieska
Skarga (Dz.U.) HTML / PDF